• 0
  • ۰
  • 17

آسیب شناسی سبک زندگی امروزی و تاملی بر سیره پیامبر اعظم (ص)

چکیده مقاله:
امروزه غرب از طرق مختلف به ویژه استفاده از رسانه های جهانی و ابزار اطلاع رسانی و جلوه نمایی مدرنیه، به فرهنگ ایرانی که نشات گرفغته از مبانی اسلامی است، حمله کرده و با هر ترفند و حیله ای، سبک زندگی غربی را الگوی جامعه اسلامی قرار داده است. غرب مدرن، عالم جدیدی است که یک نوع سبک زندگی را با مبانی فکری هستی شناسی و انسان شناسی خود در محوریت سکولاریست، اومانیست و لیبرالیست پدید آورده است و از آنجا که اساس به نفی حضور و حیات دین به عنوان یک امر کلیدی و مرکز ثقلف می اندیشد، بنای سبک زندگی را بر پایه مولفه های سکولار نهاده و به دنبال اینست که پدیده مدرنیته را به عنوان شاخصه سبک زندگی غربی بر جوامع اسلامی به طور ناآگاهانه توسعه دهد تا در پی آن با نشر مبانی زندگی غربی در کشور های اسلامی، مبانی اسلامی را به نابودی کشانده و آنها را تحت سیطره خویش در آورد. به همین علت مقام معظم رهبری تاکید بسیاری به آسیب شناسی سبک زندگی امروزی دارند. اما آسیب شناسی به تنهایی در اصلاح سبک زندگی امروزی کافی نبوده و ارائه یک الگوی کامل، جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب تکامل و هدایت بشر به سوی کمال، ضروری است. قرآن کریم اسوه زندگی انسان را در آیه ۲۱ سوره احزاب، فردی معرفی می کند که در همه حال فرمانبردار خداست و اطاعت او را در تمام زوایای زندگی ملاک قرار می دهد : »لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه» قطعا برای شما در رسول خدا سرمشقی نیکوست بنابراین ایده آل ترین الگوی سبک زندگی، تعمق در زندگی پایامبر اسلام (ص) است و الگو پذیری از سیره ایشان نه تنها مایه سعادت فردی، بلکه موجب تعالی جامعه نیز خواهد بود. از اینرو پژوهش حاضر با روش تحقیقی اسنادی و رویکرد تبلیغی – تحلیلی به آئیب شناسی سبک زندگی امروزی با تامل در سیره پیامبر اعظم (ص) می پردازد تا از رهگذر الگوگیری از این اسوه قرآنی یا آسیب های سبک زندگی کنونی مقابله شده و گامی در جهت اصلاح برداشته شود.
کلیدواژه ها:
آسیب های سبک زندگی امروزی سبک پیامبر اسلام (ص)، هدفمندی، ژآدی اندیشه، وحدت


ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

نوزده + یازده =