• 0
 • ۰
 • 3

سنت‌پژوهی مستشرقان

این مقاله به نقطه نظرهای متفاوت خاورشناسان در رابطه با سنت پیامبر اکرم که در مورد اعتبار حدیث، تدوین و استناد آن به پیامبر اکرم مطرح شده است، توجه می‌کند؛ خاورشناسانی مانند «گلدزیهر» و «شاخت» به عنوان اولین کسانی هستند که در مورد سنّت، به ویژه حدیث، تحقیق کردند و...

ادامه مطلب...
 • 0
 • ۰
 • 5

گفتمان قرآن پژوهی

قرآن کتاب هدایت است. آموزه‌های آن در صورتی دست‌یافتنی می‌باشد که رویکرد مخاطبان آن معرفت‌شناسانه باشد. در غیر اینصورت محجور است و ارتباطی به زندگی فردی و اجتماعی ما ندارد. این نوشتارِ کوتاه، نگاهی است تأمّل‌گرایانه به تناسبِ میان حجم فعالیت‌های قرآن (به‌ویژه در حوزۀ پژوهش) و انطباق آن بر...

ادامه مطلب...
 • 0
 • ۰
 • 5

ابعاد مختلف تحقیق و پژوهش در آموزه های دینی با رویکرد مفهوم شناسی

نخستین گام در تحقق کارآمدی و ثمربخشی هر تحقیق و پژوهشی، شناخت ابعاد مختلف آن است. در این میان، شناخت روش­های به روز و کاربردی این گونه پژوهش ها، به ویژه در حوزه مطالعات دینی، اهمیت خاصی دارد. مطالعه در آموزه های دینی به ویژه در آیات قرآن کریم، در...

ادامه مطلب...
 • 0
 • ۰
 • 7

وارثان زمین در آیات مهدویت

در قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که در آن ها بحث از وارثان نهایی زمین، مالکان و خلفای الهی بر زمین مطرح و در آیاتی چون 105 سوره انبیاء، 55 سوره نور و 5 سوره قصص سخن از وراثت مستضعفان بر زمین رفته است. از سویی برخی از مفسران این...

ادامه مطلب...
 • 0
 • ۰
 • 8

بزهکاری یقه سفیدها از منظر امام علی (ع)

یکی از تقسیم بندی های مهم مجرمان که در تعیین نوع واکنش علیه آنان مؤثر است، دسته بندی آنها به دو گروه مجرمان متمول، صاحب نفوذ و به تعبیری یقه سفید و گروه دیگر مجرمان ضعیف، فقیر و به تعبیر دیگر یقه آبی است. برای مقابله با بزهکاری دسته نخست...

ادامه مطلب...
 • 0
 • ۰
 • 8

قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه

چکیده: نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین‌المللی امکان هماهنگ کردن این نظام،...

ادامه مطلب...
1 2 3 19