• 1
  • ۰
  • 350

کتاب الغدیر

ترجمه الغدیر

کتاب گرانسنگ الغدیر همچنان در دایره فارسی زبان آنچنان که باید قدرشناسی نشده است گفت: این کتاب علی رغم بهره گیری از منابع ارزشمند معرفتی، یک کتاب گرانسنگ در حوزه ادبی است که قطعا در آینده، ادیبان بسیاری از این کتاب استفاده های ارزشمند خود را خواهند کرد.


کتاب الغدیر یک نقطه درخشان در تاریخ امامت پژوهی است؛ اگر به مجلدی از مجلداتی که در این خصوص نوشته شده، سری بزنیم، متوجه عظمت این کتاب خواهیم شد؛ اگر به تاریخ حادثه تاریخی و دلیل گرانسنگ حدیث غدیر خم بنگریم، می بینیم که در بین قدمای از علمای شیعه و سنی، این حدیث یک امر مسلم است.
مرحوم علامه امینی دو کار بزرگ انجام داد که می تواند الگوی پژوهش های امامت پژوهی باشد؛ نخستین کار بزرگ ایشان، حجت سازی بود؛ بدین معنا که متواتر بودن حدیث غدیر را فرضی مسلم و ثابت شده گرفت و به دنبال حجت سازی جهت مجمع علیه بودن این تواتر نزد علمای فریقین پرداخت. وی بیان می کند که حدیث غدیر مسلما متواتر است؛ بلکه ایشان در کنار روایت به شعر و لطائف و تفسیر و الگوهای دیگر و تمام وجوهی که می تواند به اثبات این مدعی کمک کند پرداخت.
تمام مسایل مرتبط به امامت در این کتاب وجوددارد؛ چرا که علامه تنها به حدیث غدیر بسنده نکرده و تمام ادله امامت را از آیات و روایات بیان کرده؛ ایشان محور را حدیث غدیر قرار می دهد ولی از همه عوامل استفاده می کند؛ اصرار علمای بزرگ ما از جمله شیخ مفید روی مساله مولا در حدیث غدیر، تاکید بر این امر کلیدی است.
کار دیگر الغدیر آن بود که غدیر را محور قرار داد و آن را ازحاشیه بیرون آورد؛ این مساله می تواند پایه و اساس برخی از مطالعات امامت پژوهی باشد.
الغدیر به ما نشان داد که می توان پای مکتب ایستاد و بر اصول پای فشرد و آن را قهرمانانه مطرح کرد و رقیب را نقد نمود و همچنان بر اصل وحدت ملتزم ماند.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

5 + 11 =