• 0
  • ۰
  • 5

خشونت اجتماعی از منظر قرآن کریم

«دیدگاه کلی قرآن درباره خشونت و مدارا»، «بسامد کلمات بیانگر خشونت و مدارا در قرآن»، «زمینه ها و عوامل خشونت»، «پیامدهای خشونت»، «راه‌های خشونت زدایی»، «شبهه خشونت در اخلاق و رفتار پیامبر (ص)»، «شبهه خشونت در احکام تشریعی» و «شبهه خشونت در حکم امر به معروف و نهی از منکر» از جمله مطالب این کتاب هستند.

همچنین «شبهه خشونت در حکم جهاد»، «شبهه خشونت در احکام کیفری»، «شبهه خشونت در احکام خانواده»، «بررسی حکم قرآنی نشوز زنان»، «خشونت علیه زنان در غرب از نگاه آمار»، «خشونت خانگی غربیان از نگاه یک جامعه‌شناس انگلیسی» و … از جمله بخش‌ها و فصل‌های دیگر مطروحه در این کتاب است.

در خلاصه این کتاب آمده است: قرآن کریم خشونت اجتماعی (کاربرد نیرو در غیر جای خود و برخلاف قانون) را نفی به مهر و مدارا در همزیستی خانوادگی و اجتماعی دعوت می‌کند.

در کتاب حاضر دیدگاه کلی اسلام درباره خشونت و مدارا، همچنین زمینه‌ها و عوامل و آثار و پیامدهای خشونت و راه‌های خشونت زدایی از جامعه بررسی شده‌اند؛ همچنین شبهات خشونت در دین پاسخ یافته‌اند: شبهه خشونت دراخلاق و رفتار پیامبر(ص) و شبهه خشونت در احکام تشریعی اسلام (حکم همزیستی با مخالفان، حکم امر به معروف و نهی از منکر، حکم جهاد، احکام کیفری و احکام خانواده).


قرآن کریم خشونت اجتماعی (کاربرد نیرو در غیر جای خود و برخلاف قانون) را نفی و به مهر و مدارا در همزیستی خانوادگی و اجتماعی دعوت می کند.
در کتاب حاضر دیدگاه کلی اسلام درباره خشونت و مدارا، همچنین زمینه ها و عوامل و آثار و پیامدهای خشونت و راه های خشونت زدایی از جامعه بررسی شده اند؛
همچنین شبهات خشونت در دین پاسخ یافته اند: شبهه خشونت در اخلاق و رفتار پیامبر(ص) و شبهه خشونت در احکام تشریعی اسلام (حکم همزیستی با مخالفان، حکم امر به معروف و نهی از منکر، حکم جهاد، احکام کیفری و احکام خانواده).

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

6 − 1 =