• 0
  • ۰
  • 7

دولت های شیعی در تاریخ

تاریخ دولت های شیعی از مباحث مهم تاریخ تشیع است. اشنایی با چگونگی تشکیل و عملکرد این دولت ها در زمینه های مختلف

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، جغرافیای انسانی آنها، نقش شان در گسترش معارف شیعی و شناخت علل و عوامل ضعف و سقوط

آنان میتواند در فهم بهتر تاریخ تشیع مفید باشد. این حکومت ها در آغاز غالبا محلی و زمینه فعالیتشان محدود بوده؛ اما به تدریج و با

گسترش تشیع در مناطق مختلف، در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم، شیعیان دولت های قدرتمندی تاسیس کردند که دامنه نفوذ

آنان بیشتر سرزمین های اسلامی را در میگرفت.دولت های قدرتمند شیعی فاطمیان و آل بویه بر ایران، عراق، شام، مصر و قسمت

زیادی از شمال آفریقا سیطره داشتند. تشکیل این دولت ها با گرایش های مختلف در اقصی نقاط دنیای اسلامی از شبه قاره هند تا

شمال آفریقا و اندلس در جنوب اروپا، تحولی بسیار مهم در گسترش جغرافیای انسانی و اندیشه و تفکر شیعی بود. این کتاب وضعیت

فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و چگونگی شکل گیری و افول این حکومت ها را بررسی کرده است.


ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

دو × سه =