• 0
  • ۰
  • 4

فرهنگ و تمدن اسلامی در ماوراءالنهر: از سقوط سامانیان تا برآمدن مغولان

این کتاب تلاش دارد تصویر نسبتاً روشنی از ماوراءالنهر و فرهنگ و تمدن اسلامی آن در این دوره ارائه کند. اثر حاضر در هشت فصل براساس مأخذ و منابع موجود، سرزمین‌ ماوراءالنهر را که در ادواری طولانی از تاریخ، جزء کشور ایران بوده‌ و هم‌ اکنون به عنوان بخشی از دیار اسلامی است، به تصویر کشیده‌ است.
مؤلف در این مجموعه بر آن شده تا فراز و فرود این سرزمین‌ را از سقوط سامانیان تا دوران سیطره مغولان که عصر رکود تمدن‌ اسلامی است، نشان دهد. ازاین‌ رو مباحث کتاب را به دوره‌ های‌ حکومتی و تاریخی قراخانیان، سلجوقیان، قراختاییان و خوارزمشاهیان‌ اختصاص داده است.
در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: تاریخ فرهنگ و تمدن این دیار بعد از سقوط سامانیان به علت بی ‌ توجهی مورخان‌ و محققان، در هاله‌ ای از ابهام مانده و کسی در این باره تحقیق یا تألیفی مستقل انجام نداده است.
کلیاتی در جغرافیای تاریخی، تحولات سیاسی، آموزش و نهادهای آموزشی، علوم رایج، ادیان و فرق، و معماری و هنر برخی‌ از فصل‌ هایی است که اطلاعات ارزش‌مندی را از سرزمین ماوراءالنهر به خوانندگان ارائه می ‌ دهد.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول: معرفی و بررسی منابع مهم و برخی پژوهش ها
فصل دوم: کلیاتی در جغرافیای تاریخی
فصل سوم: تحولات سیاسی
فصل چهارم: آموزش و نهادهای آموزشی
فصل پنجم: علوم رایج
فصل ششم: ادیان و فرق
فصل هفتم: معماری و هنر
فصل هشتم: مسائل اداری، اجتماعی و اقتصادی


ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

18 − 8 =