• 0
  • ۰
  • 7

نهاد ولایت عهدی در خلافت اموی و عصر اول عباسی (۵۶-۲۳۲ق)

در پژوهش حاضر ضمن بررسی مهمترین تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته در دوران حکومت امویان و عباسیان، به پیامدهای سیاسی، اداری، فرهنگی و مالی نهاد ولایت عهدی در این دوره مورد تجزیه و تحلیل تاریخی قرار گرفته است. نویسنده ابتدا به تاریخچه پیدایش ولایت عهدی در دوران خلافت امویان از زمان حکومت معاویه تا سقوط خلافت حاکمان اموی و واکنش مسلمانان نسبت به این مساله اشاره کرده و جریان ولایت عهدی در عصر اول عباسی یعنی از آغاز به حکومت رسیدن عباسیان تا دوره اول حکومت آنان مورد بحث و بررسی تاریخی قرار گرفته است. وی در ادامه به شرایط، آداب و رسوم و قوانین ولایت عهدی و نحوه گزینش ولی عهد و دلایل آن اشاره کرده و تعدد ولی عهدها در یک زمان، شروط احراز ولایت عهدی، مراسم بیعت با ولی عهد وظایف و اختیارات ولی عهد و انواع آن و جایگاه و نقش ولی عهد در جامعه و حکومت را بررسی نموده است. بیان آثار و پیامدهای سیاسی، اداری، نظامی، اخلاقی، دینی، مالی، فرهنگی و مفاسد مترتب بر جریان ولایت عهدی از مباحث پایانی این کتاب است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول: پیدایی و تکوین
فصل دوم: ولایت عهدی در خلافت اموی
فصل سوم: ولایت عهدی در عصر اول عباسی
فصل چهارم: جایگاه، اختیارات و رسوم ولایت عهدی
فصل پنجم: آثار و پیامدها


در پژوهش حاضر ضمن بررسی مهمترین تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته در دوران حکومت امویان و عباسیان، به پیامدهای سیاسی، اداری، فرهنگی و مالی نهاد ولایت‌عهدی در این دوره مورد تجزیه و تحلیل تاریخی قرار گرفته است. نویسنده ابتدا به تاریخچه پیدایش ولایت‌عهدی در دوران خلافت امویان از زمان حکومت معاویه تا سقوط خلافت حاکمان اموی و واکنش مسلمانان نسبت به این مسأله اشاره کرده و جریان ولایت‌عهدی در عصر اول عباسی یعنی از آغاز به حکومت رسیدن عباسیان تا دوره اول حکومت آنان مورد بحث و بررسی تاریخی قرار گرفته است. وی در ادامه به شرایط، آداب و رسوم و قوانین ولایت‌عهدی و نحوه گزینش ولی‌عهد و دلایل آن اشاره کرده و تعدد ولی‌عهدها در یک زمان، شروط احراز ولایت‌عهدی، مراسم بیعت با ولی‌عهد وظایف و اختیارات ولی‌عهد و انواع آن و جایگاه و نقش ولی‌عهد در جامعه و حکومت را بررسی نموده است. بیان آثار و پیامدهای سیاسی، اداری، نظامی، اخلاقی، دینی، مالی، فرهنگی و مفاسد مترتب بر جریان ولایت‌عهدی از مباحث پایانی این کتاب است.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

سه × سه =