• 0
  • 0
  • 176

جشنواره ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه)

جشنواره ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه) در تاریخ 5 آبان 1399 توسط موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) یزد برگزار می شود.


محور آثار در بخش ویژه:

*ایمان حضرت خدیجه در تحقق هدف بعثت. *نقش حضرتخدیجه در سبک زندگی اسلامی. *نقش حضرت خدیجه در تاثیرگزاری بر نقش اجتماعی زنان. *حضرت خدیجه معدن عصمت. *حضرت خدیجه حرئی بی‌بدیل. *ححضرت خدیجه وپیامبر شناسی قبل از بعثت.

محور آثار در بخش عمومی:

*ایمان حضرت خدیجه. *جایگاه حضر خدیجه در بین اعراب قبل از اسلام. *نقش حضرت خدیجه در حفظ و نشر اسلام. *خدمات حضرت خدیجه برای اسلام. *اقدامات حضرت خدیجه برای پیامبر. *جایگاه حضرت خدیجه نزد اهل بیت. *بررسی مقام و منزلت حضرت خدیجه

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

6 − چهار =