• 0
  • 0
  • 96

همایش تصوف؛ شاخصه ها و نقدها برگزار شد+ تصاویر

رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی دفتر تبلیغات اسلامی و موسس موسسه البیان التواصل و التاصیل در این همایش گفت: چرا با پول بیت المال در این کشور همایش های بزرگ تشکیل می شود و حرف های خلاف در آن مطرح و روی خطا، لاپوشانی می کنند و اجازه نمی دهند یک مقاله انتقادی در مورد آن شخصیت مطرح شود، مگر قرار است از شخصیت های تاریخی تقدس زدایی کنیم.


 حجت الاسلام والمسلمین دکتر “محمد تقی سبحانی” در اولین همایش ملی تصوف؛ شاخصه ها و نقدها که در سالن غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با بیان اینکه این برنامه علمی و تخصصی است و از سال های دور و با حمایت حضور متخصصین قدم به قدم پیش رفته تا به این همایش رسیدیم، گفت: در افق آینده این همایش، پیش بینی شده که با نشست های علمی، جلسات گفت وگو های علمی و تولید ادبیات تحصصی ،محققان را از مباحث علمی بی نیاز کنیم تا بتوانندبا مراجعه به این مباحث، پاره ای از ابهامات را بدانند.

رئیس همایش ملی تصوف؛ شاخصه ها و نقدها افزود: این همایش از کار تحقیقاتی پیش طراحی شده، آغاز و مقالاتی از قبل ارائه شده و مورد استقبال بسیار خوب مراکز علمی و اهل علم قرار گرفته تاجایی که بعد از فراخوان همایش با استقبال چشمگیری روبرو گردید.

ارسال  ۳۲۰ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش

موسس مؤسسه البیان للتواصل و التأصیل عنوان کرد: از مجموع 320 چکیده و  260 مقاله که به دبیرخانه رسید، نهایتا نزدیک به 60 مقاله نهایی شد تا در قالب این همایش ارائه و منتشر شود.

رئیس همایش ملی تصوف؛ شاخصه ها و نقدها، با اشاره به محورهای علمی آینده این همایش گفت: در این مورد محورهای مطرح است، اولین محور آن این است  که تصوف جریان تاریخی است و باید در مورد تاریخ تصوف مطالعه شود. مرزها و واگراها و فرقه ها تفکیک شود.

این استاد حوزه با بیان اینکه تصوف از قرن دوم آمده و ابتدا اهل علم از زلال قرآن بهره بردند و بعدها با آموزه های دیگر مخلوط کردند، گفت: به تدریج واگرایی هایی تا قرن ششم ایجاد شد ولی با تشیع ممزوج نشد و تنها  از قرن ششم به بعد وارد جهان تشیع شد.

حجت الاسلام والمسلمین سبحانی گفت: در رابطه با تاریخ صوفیه، بزرگان حوزه، نقدهای جدی کردند و هدفشان با این نقدها این بود که خواستند این افراد به دامن تشیع برگردند و باتلاش های فراوان توفیقاتی از این ناحیه حاصل شد.

رئیس همایش ملی تصوف؛ شاخصه ها و نقدها، با بیان اینکه تا دوره معاصر شاهد گونه های مختلفی از تصوف در جهان اسلام هستیم، افزود: این محور تاریخی از جمله این مسائل است و باید این محور مورد بررسی علمی بیشتری در حوزه تاریخ شناسی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: محور دوم بحث جغرافیای کنون جهان اسلام و دنیای امروز تصوف است، وقتی از تصوف سخن گفته می شود از انواع  گونه های تصوف حرف به میان می آید. پرسش این است، آیا همه اینها دارای آداب و مرز واحد هستند یا از منابع مختلف سرچشمه می گیرند.  آیا می توان با عنوان تصوف، طرفداران آنها را مورد تأیید قرارداد؛ بحث علمی نشان می دهد بدون گونه و جریان شناسی امکان نقد درست وجود ندارد.

 عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: ممکن  است عده ای معتقد باشند که تصوف جلوی وهابیت ایستاده است و در حال مقاومت است؛ باید گفت این سخن نادرست و ناشی از عدم آگاهی از وضعیت تصوف در دوران معاصر است، مثلا تصوف در شبه قاره  با وهابیت آمیخته شده و خطرناک ترین اندیشه ها را علیه اسلام ایجاد کرده، سید احمد خان هندی از بزرگان صوفیان شبه قاره و وهابی و سلفی مسلک هست و بزرگترین هجمه ها را علیه تشیع ایجاد کرده است.

خطر فرقه تصوف آمیخته با وهابیت

رئیس همایش ملی تصوف؛ شاخصه ها و نقدها گفت: طالبان درس خوانده از همین تصوف هستند و عقائدشان از همین جا آمیخته شده، با مطالعه دقیق می توان به این اختلافات پی برد و فهمید تصوف شبه قاره گونه  به گونه ای  است و در شمال افریقا درحوزه عربی، تصوف مدرسه ای و مسجدی است. بامطالعه دقیق می بینیم که تصوف در مناطق جغرافیایی با هم فرق دارد.

رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی دفتر تبلیغات اسلامی عنوان کرد: محور سوم بررسی تصوف، فرقه تصوف در داخل کشور است که به عنوان شیعه خودشان را معرفی می کنند. ما در مباحث علمی آینده به دنبال این تصوف و بررسی آن هستیم.

موسس مؤسسه البیان للتواصل و التأصیل گفت: بررسی فرقه های منصوب به تشیع به خصوص در دوران عصر صفویه، به وسیله مقالاتی از سوی محققان مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و معلوم می شود جریان‌های شیعی تصوف از بعد صفویه با چه مباحث خطرناکی آمیخته شده و به مخاطبان القاء می کنند.

 عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اظهار داشت: برگزار کنندگان همایش به خوبی با ظرفیت های علمی تصوف داخل کشور و بیرونی آشنا هستند و مخاطرات را به خوبی می دانند، اما سخن این است اگر ظرفیتی است و وقتی شما غذای خوبی با سمومی همراه می کنید نمی شود به همه افراد و جوانان داد تا از آن استفاده کنند.

 رئیس همایش ملی تصوف؛ شاخصه ها و نقدها عنوان کرد: مسئولان همایش به این مسائل آگاهی دارند و بر روی این مسائل کار علمی می کنند و باز در این رابطه از پیش داوری و برخورد غیر منطقی کسانی که در این رابطه برخوردهای غیر علمی می کنند، پرهیز می دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین سبحانی گفت: محور دیگر آثار تصوف چهار دهه گذشته و تاثیرات آن در ایران است، چرا کسانی که  چنین جریانی دفاع می کنند، مسئولان برگزاری همایش را متهم به شایعه سازی می کنند و بعضا مباحثی را منتشر و فضای علمی را آلوده می کنند.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ابراز داشت: در نمایشگاه نشان خواهیم داد که چگونه جریان تصوف فرقه ای با جوانان حزب الله ابتدا با چهل حدیث شروع می کند، زیبا آرایی می نماید، بعد در داخل پرده و  زیر خرقه می کشد و حرف های خودش را می زند.

موسس مؤسسه البیان للتواصل و التأصیل گفت: اطلاعاتی داریم افرادی بر روی صحنه از امام (ره)دم می زنند در خفاء به جوانان آموزش ضد انقلابی می دهند، در این رابطه اسنادی وجود دارد، هدف من از این سخنان  به کسانی است که از این مباحث اطلاع ندارند و داوری می کنند.

آمادگی برگزار کنندگان همایش برای مناظره علمی با متخصصان فِرق

 حجت الاسلام والمسلمین سبحانی اظهارداشت: در محور چهارم معتقدیم که مرزداری و مرزبانی از اعتقادات دینی  شیعه است و اگر تاکنون در این رابطه کوتاهی شده، نباید این کوتاهی را به معنای ندانستن، تساهل و کوتاه آمدن از مبانی دانست . ما به همه ظرفیت ها آگاه هستیم و مخاطرات را هم می شناسیم.

موسس مؤسسه البیان للتواصل و التأصیل عنوان کرد: به کسانی که دوست‌دار معنویت و رشد فرهنگ و عرفان در کشور هستند، می گویم به جای برخوردهای شعاری و برگزاری بعضی مراسم ها با  عناوین علمی، ولی به عنوان ترویجی و تبلیغی، چهره سازی و چهره آرایی از بعضی شخصیتها که نکات مثبت فراوان دارند، بیایند دست به دست ما بدهند و با هم فکری همدیگر کار علمی کنیم.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: چند سال است به افرادی که متخصص فرقه و یا در داخل فرقه هستند، اعلام کردیم، مسئولان برگزاری این همایش آمادگی مناظره و همایش علمی را دارند.

هزینه از پول بیت المال برای تقدس از بعضی شخصیت ها

وی عنوان کرد: چرا با پول بیت المال در این کشور همایش های بزرگ تشکیل می شود و حرفهای خلاف در آن مطرح می کنند و روی خطا لاپوشانی می کنند و اجازه نمی دهند یک مقاله انتقادی در مورد آن شخصیت مطرح شود، مگر قرار است از شخصیت های تاریخی تقدس زدایی کنیم.

 حجت الاسلام والمسلمین سبحانی اظهارداشت: برگزار کنندگان همایش از همه محققان برای ورود در فضا و ادبیات علمی دعوت می کنند تا ارائه مباحث متنوع و کارشناسی شده از این محورها و موضوعات مطرح شده ارائه دهند.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

دو × 5 =