برایان استنلی ترنر (متولد ژانویه ۱۹۴۵) جامعه‌شناس بریتانیایی و استرالیایی‌ست.

پروفسور براین ترنر (Bryan Turner)، جامعه‌شناس شهیر انگلیسی تا سال 2005 ریاست دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه کمبریج انگلستان را به عهده داشت و هم‌اکنون نیز در موسسة پژوهشی آسیا در سنگاپور ریاست گروه تحقیقاتی جهانی‌شدن و دین را برعهده دارد.

وی در زمینه نظریه اجتماعی و جامعه‌شناختی، جامعه‌شناسی دین (به ویژه جامعه‌شناسی اسلام) و جهانی‌شدن آثار درخشانی منتشر کرده‌است.

هم‌اکنون در حال تألیف اثری در باب جامعه‌شناسی دین برای انتشارات دانشگاه کمبریج است.

آثار:

ماکس وبر و اسلام، برایان ترنر، سعید وصالی (مترجم)، تهران: نشر مرکز

وبر و اسلام: با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر، برایان ترنر، مجید کافی (مترجم)، حفیظ الله فولادی (مترجم)، علی سلیمی (مترجم)، حمیدرضا شریعتمداری (متردسته‌بندی‌هاجم)، عبدالرضا علیزاده (مترجم)، حسین اژدری زاده (مترجم)، حسین بستان (مترجم)، اسفندیار اسفندیاری (مترجم)، جواد غفاری (مترجم)، صفار دستگردی (مترجم)، محمود رجبی (زیرنظر)، تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه

ماکس وبر و کارل مارکس، کارل لوویت، شهناز مسمی پرست (مترجم)، برایان ترنر (مقدمه)، تهران: ققنوس

رویکردی جامعه شناختی به شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، برایان ترنر، محمدعلی محمدی (مترجم)، تهران: یادآوران

شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، برایان ترنر، غلامرضا کیانی، محمدرضا تاجیک (مترجم)، تهران: فرهنگ گفتمان، ۱۳۸۱

شرق شناسی: پسامدرنیسم و جهانی شدن، برایان ترنر، سعید وصالی (مترجم)، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه

دین و مدرنیته در گفتگوی اختصاصی با براین ترنر، جامعه‌شناس شهیر انگلیسی (مصاحبه : محمد رضا جلایی پور، ترجمه: هادی نیلی)