• موخامت شین رافیک موخامت شاویچ متولد 19/02/1955 در روستای بورناک، بخش بالتاسینسکی، تاتارستان شوروی است و در کازان زندگی می کند. وی هم اکنون رئیس دانشگاه اسلامی روسیه بوده و در حوزه تخصصی اسلام‌شناسی، تاریخ اسلام، تاریخ تاتار فعالیت می کند. او همچنین استاد دانشگاه، پژوهشگر، کارشناس و یکی از مسوولان دانشگاه اسلامی روسیه است.
تحصیلات
 • فارغ التحصیل دانشگاه دولتی قازان، دانشکده تاریخ (سال 1977).
 • دکتر علوم سیاسی (سال 2001)، پروفسور (سال 2006).

موضوع پایان نامه: “اسلام در زندگی اجتماعی و سیاسی تاتارها: احیاء و عملکرد سنت های مذهبی در قرن بیستم”.

 

علایق پژوهشی
 • تاریخ اندیشه اجتماعی تاتار، اسلام‌شناسی و جریان های سیاسی در روسیه و دنیای معاصر.
 • جنبه های مختلف اندیشه اجتماعی تاتار، ویژگی های توسعه فرهنگ معنوی و نقش عامل دین در این جریان ها (سالهای 1990-1970).
فعالیت‌های آموزشی
 • سالهای 1984-1977: کارمند علمی جوان انستیتوی زبان، ادبیات و تاریخ گ. ابراگیمف فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی.
 • سالهای 1995-1992: کارمند علمی ارشد انستیتوی زبان، ادبیات و تاریخ گ. ابراگیمف.
 • سالهای 2006-1996: رئیس بخش کار علمی – روشمند انستیتوی دانشنامه تاتاری فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان.
 • از سال 2001 – رئیس بخش اندیشه اجتماعی و اسلام‌شناسی انستیتوی فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان.
 • از سال 2006 – رئیس دانشگاه اسلامی روسیه.
 • از سال 2010 – رئیس “مرکز مطالعات اسلام پژوهی”.
 • از ماه می سال 2012 – رئیس شورای آموزش اسلامی.
 • عضو دو شورای دفاع از پایان نامه های دکتری در زمینه تاریخ، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی، عضو شورای خبرگان شورای امور دینی اتاق وزرای جمهوری تاتارستان، عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان.

آثار

مولف 120 اثر علمی، 6 تک نگاری:

 • «L`islam de Russie» (Paris, 1997) (ویراستار);
 • “اسلام در اندیشه اجتماعی تاتار اوایل قرن بیستم” (قازان، سال 2000).
 • «Islam in Post-Soviet Russia. Public and private faces» (London and New York, 2002) (عضو هیئت تحریریه);
 • “تاتارها و اسلام در قرن بیستم” (قازان، سال 2003).
 • “اسلام در زندگی اجتماعی و سیاسی تاتارها و تاتارستان” (قازان، سال 2005).