شیخ شفیق جرادی (لبنان) – فارغ‌التحصیل حوزه علمیه قم و استاد فلسفه اسلامی است.

وی مدیر معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية و الفلسفيه و ناظر علمی مجله “المهجه و مجله الاطبا” می‌باشد.

جرادی در بسیاری از کنفرانس‌های فکری و علمی در لبنان و خارج از کشور شرکت کرده و سخنرانی داشته است و فعالیت‌های ویژه‌ای در رابطه با گفتگوهای اسلامی و مسیحیت انجام داده است.

شیخ رفیق جرادی همچنین در مشاغل پژوهشی و مطالعاتی مسئولیت های متنوعی داشته و مقالات گوناگونی از وی در مجلات علمی و فرهنگی چاپ‌شده است.

shafikjaradi.@    صفحه شیخ شفیق جرادی در فیسبوک

برخی از آثار:

  • رهیافت‌های روش‌شناختی فلسفه دین.
  • امام خمینی(ره ) و رویکرد اقتدار
  • آیین‌های حسینی(ع) از ظلم تا احیا
  • الهیات دانش: (درد روشنگری و مرگ بیدار)
  • تاج‌وتخت روح و انسان ابدیت
  •  مقدمه‌ای بر علم اخلاق
  • آگاهی از مقاومت و مقادیر آن
  •  گفته‌هایی در فلسفه دین
  • معاد جسمانی انسان پس از مرگ

برخی از آثار شیخ شفیق جرادی به فرانسه و فارسی ترجمه‌شده است. وی در تهیه کتاب یونسکو در مورد اعیاد و مناسبت‌های مذهبی در لبنان مشارکت دارد.