مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگی: محمدرضا زيبايي نژاد
مقطع تحصیلی: خارج از فقه
تخصص: ادیان و مذاهب
سوابق تحصیلی:
حوزوی
ـ خارج
غیرحوزوی
ـ ديپلم (سال 1360)
فعالیت های آموزشی و تدریس
ـ تدریس ادبیات (جامع المقدمات، سیوطى، مغنی) در مدارس رضویه، معصومیه، حقانی و مرعشیه (از سال 64 به مدت 11 سال)
ـ تدریس در دوره های آموزش مباحث زنان برای طلاب سطح 3 حوزه، خواهران، دانشجویان، اساتید حوزه و دانشگاه و اعضای نهادهای تخصصی زنان از جمله این فعالیتها ، از سال 77 تا کنون (حداقل 5 دوره آموزشی)

 • سوابق اجرایی
  ـ عضو شورای برنامه ریزی و عضو شورای اداری، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران (76 تا كنون)سوابق پژوهشی
  ـ عضو شورای علمی دانشنامه زینب فاطمی (س)،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  ـ مسئول گروه زن در این دانشنامه از سال 1381
  ـپژوهشگر، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما (77_77)
  ـ عضو شورای برنامه ریزي، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران (78_76)
  ـ عضو شورای ادارى، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران (1376)

  مقالات (ارائه شده، چاپ شده) سال ارائه و چاپ
  ـ نويسنده مقاله درآمدي بر فقه رسانه ها، ناشر: نشریه سروش سال 1376
  ـ نويسنده مقاله فقه اطلاع رساني، ناشر: همایش بین المللی حقوق رسانه ای سال 1376
  ـ نويسنده مقاله چه بايد كرد، ناشر: سمينار بين المللي زنان درحوزه سال 1379
  ـ نويسنده مقاله آسيب شناسي اصلاح گران، ناشر: سمينار بررسي مسائل زنان در حوزه سال 1379

  تالیف یا ترجمه کتاب
  ـ نويسنده كتاب مسيحيت شناسي مقايسه اي،ناشر: سروش
  ـ جمع آوري كننده كتاب هويت و نقش هاي جنسيتي (مجموعه مقالات)، ناشر: نهاد ریاست جمهوری، مرکز امور زنان و خانواده
  ـ نويسنده كتاب فمنيسم و دانش هاي فمنيستي، ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
  ـ نويسنده كتاب درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان استان قم
  ـ نويسنده كتاب تازه هاي انديشه، ناشر: موسسه طه
  ـ نويسنده كتاب درآمدي بر تاريخ و كلام مسيحيت، ناشر: انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

  شرکت در همایش ها، کارگاه ها و دوره های علمی
  ـ شرکت در ده ها سمینار و همایش به عنوان سخنران و یا شرکت در میزگرد در موضوعات مختلف از جمله فعالیت های انجام شده از سال 76 تا کنون