کریستین ژامبه  (Christian Jambet) متولد ۲۳ آوریل 1949، فیلسوف و اسلام‌شناس و شیعه شناس فرانسوی است. عمده آثار او در حوزه شیعه شناسی است.

برخی از مهترین آثار او عبارتند از:

۱۹۸۳: منطق شرق: هنری کربن و علم فرم

۱۹۹۰: قیامت بزرگ الموت: اَشکال آزادی در شیعه اسماعیلی

۲۰۰۲: قانون بودن: فلسفه وحی ملاصدرا

۲۰۰۳: پنهان و آشکار: اسطوره ها و ادیان

۲۰۰۴: با محمد علی امیر معزی: شیعه چیست؟

۲۰۰۸: مرگ و رستاخیز در اسلام: آخرت بر اساس ملاصدرا

۲۰۱۱: فلسفه اسلامی چیست؟ (مقالات برگزیده).