• 0
  • 0
  • 102

فرهنگ و تمدن شیعه؛

نقد کتاب (شرق شناسى و اسلام شناسى غربیان)

حجم انبوه نگاشته هاى خاورشناسان درباره شرق به ویژه درباره مهم ترین دین آن، یعنى اسلام و نیز کتاب مقدس آن و سیل خروشان اتهامات و تهمت هاى آنان علیه اسلام و قرآن از سویى، و سستى و کوتاهى داعیه داران دفاع از اسلام و قرآن در برابر مستشرقان از...

ادامه مطلب...