• 0
  • 0
  • 63

پول هند”، جدل درون‌شیعی، و زیرساخت‌های زیارتی بهره‌ها و خوجه‌ها در شهرهای زیارتی عراق، ۱۹۳۲-۱۸۹۷

مسئله زیارت شیعیان هند، از جمله شیعیان بهره‌ و خوجه‌ از شهرهای زیارتی عراق، در سال‌های اخیر بیشتر از گذشته مورد پژوهش قرار گرفته است. مقاله اخیر این زیارت از دو منظر بررسی کرده است: دیدگاه‌های درون شیعی و واکنش‌های علما به این مسئله و نیز مسئله زیرساختارهای حمل و نقل، اداری و مالی. مولف […]


مسئله زیارت شیعیان هند، از جمله شیعیان بهره‌ و خوجه‌ از شهرهای زیارتی عراق، در سال‌های اخیر بیشتر از گذشته مورد پژوهش قرار گرفته است. مقاله اخیر این زیارت از دو منظر بررسی کرده است: دیدگاه‌های درون شیعی و واکنش‌های علما به این مسئله و نیز مسئله زیرساختارهای حمل و نقل، اداری و مالی. مولف که دانش‌آموخته رشته تاریخ از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس است و هم‌اکنون در دانشگاه هاروارد مشغول به پژوهش است، با استفاده از منابع عربی، گجراتی، ترکی عثمانی، فارسی و اردو، پژوهش عمیقی را در این زمینه به سامان رسانده و آن را در هفته‌های گذشته در قالب مقاله‌ای در ژورنال انجمن سلطنتی آسیایی، که ژورنالی بسیار معتبر است، منتشر کرده است.

Abstract
Using sources in Arabic, Gujarati, Ottoman, Persian and Urdu, this article examines the foundation of
Bohra and Khoja pilgrimage institutions straddling western India and Iraq’s Shıʿ̄ı ̄shrine cities between 
and . As manifestations of ‘locative piety’, these institutions were an outgrowth of the commercial capital
Bohra and Khoja merchants had acquired in Indian Ocean trade over the previous half century, and the
distinct caste and sectarian identities this wealth augmented. The Bohra and Khoja (both Twelver and
Ismaʿ̄ıl̄ı) mercantile and religious elites supplied their cons ̄ tituents with a well-ordered pilgrimage to Iraq, certainly by the standards of contemporary Hajj. To achieve this, community-run institutional nodes in Karachi,
Bombay and the Shıʿ̄ı ̄shrine cities were integrated into wider transport, administrative, and financial infrastructures connecting India and Iraq. Yet at a time when Najaf and Karbala’s economic and religious fortunes
were plagued by sectarianism, political upheavals and divisions among the mujtahids, the growing presence of
western Indian Shıʿ̄ıs in the shrine cities was fiercely condemned by some Twelver Sh ̄ ıʿ̄ı ̄clerics. One of their
number, Muhammad Kar ̣ ım Khura ̄ sā n̄ı, published a substantial polemic against the Bohras and Khojas in ̄
, signalling how these pilgrimage infrastructures worked to exacerbate intra-Shıʿ̄ı ̄disputes.
Keywords: Iraq; India; Shıʿ̄ı̄Islam; Bohra; Khoja; Twelver Shıʿ̄ı; Isma ̄ ʿ̄ıl̄ı̄Shıʿ̄ı; pilgrimage

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

یک × پنج =