• 0
 • 0
 • 20

درآمدی بر اندیشه های نورانی امام هشتم علیه السلام

امامان معصوم(علیهم السلام) چشمه های جوشان معرفت و گنجینه های حکمت الهی هستند که چون چراغی پرفروغ و خاموش نشدنی فراسوی علم را با پرتو افشانی خود روشن می کنند. آنان با اندیشه ها و افکار منوّر خود، تاریکی های جهل را از بین برده و در هر زمان امید...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 20

تحلیل خطبه انتقادی امام حسن (علیه السلام) پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر اساس نظریه فرکلاف

تحلیل گفتمان انتقادی، پدیده ای زبانی می باشد که در اثر ارتباط تولید شده، و گرایشی مطالعاتی، اجتماعی و میان رشته ای است. گفتمان انتقادی، به تحلیل و نقد متونی که بازتاب دهنده عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر فضای جامعه است، می پردازد.

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 51

مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

نوشته حاضر با محور قرار دادن آموزه «امامت» بر آن است تا چگونگي روند تبيين اين اصل را با ملاحظه عناصر تاريخي در دوره حضور، بيان کند و نيز نشان دهد که محتواي وحياني در سير خود دستخوش تبدل و تحول نشده است.

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 52

اختصاصات اعتقادی شیعه امامیه در مسئله امامت از منظر سید مرتضی

هدف از پژوهش آن است که عقاید اختصاصی شیعه از متون متکلمی امامت پژوه و نزدیک به عصر حضور که معاصر و محشور با اهل سنت است، استخراج شده و مرز عقاید شیعه امامیه و سایر فرق در این آموزه معلوم گردد.

ادامه مطلب...