• 0
  • 0
  • 91

عوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش تسنن دوازده امامی و تاثیر متقابل آن با تشیع در قرن نهم هجری

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری تسنن دوازده امامی در قرن نهم هجری و تاثیرات متقابل آن در برابر تشیع می‌باشد. تلاش نگارندگان بر آن است تا به این پرسش جواب داده شود که چه عواملی در شکل-گیری اولیه و توسعه تسنن دوازده امامی در این قرن...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 110

امامت امامان در صحاح اهل سنت

اعتقاد به امامت دوازده امام، از معتقدات بنياني شيعه اماميه است. قدمت اين مسئله به عصر رسالت مي‌رسد و سنگ بناي آن توسط شخص رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم نهاده شده است و گواه آن احاديث متعددي است که در اين باره از آن حضرت رسيده است.

ادامه مطلب...