• 0
 • 0
 • 122

بررسی نقش زنان نظامی خوارج در قرن اول هجری (با تکیه بر عراق)

موقعیت زنان در نهضت خوارج وقتی بهتر درک میشود که به مقام و منزلت زن در جامعه عصر اموی واقف شویم. زن در آن عصر تنها وسیله شهوترانی و تولید مثل بود. حضور زنان در اردوگاه خوارج موجب تمسخر و استهزاء مخالفین آنان قرار میگرفت. خوارج برای اعاده اسلام این...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 116

تبیین ابعاد حکمرانی متعالی مبتنی بر سیره حکومتی امام علی (عليه السلام): تلفیق رویکرد اجتهادی و تحلیل

یکی از مسائل مهم جهان امروز تغییرات سریع دولت و فرایندهای حکمرانی و مدیریت است. نقش سنتی و تاریخی دولت ها تغییر یافته و، به تبع آن، ماهیت فرایندهای حکمرانی و مدیریت در سراسر جهان دگرگون شده است. آن چه بدان بیش تر توجه شده حکمرانی خوب است. نارسایی های...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 124

مباني روش و مفهومي قانونگذاري در اسلام

مباني قانونگذاري در اسلام پيوسته در يک فرآيند تکاملي رشد کرده است. برخلاف تجربة غربي که در دورة رنسانس ارتباط ميان قانونگذاري مبتني بر وحي، از قانونگذاري مبتني بر علايق و خواسته¬هاي مردم تفکيک گرديد، در اسلام اين دو نوع منبع قانونگذاري به صورت موازي در کنار هم جنبه...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 120

رابطه قرآن و علوم انسانی از دیدگاه علامه آیت‌الله مصباح یزدی

موضوع جامعیت و قلمرو موضوعی قرآن، از مهم‌ترین مباحث قرآنی است که از دیرزمان تا امروز در میان دانشمندان اسلامی و حتی مستشرقان غربی، موضوع بحث و گفت‌وگو بوده است؛ اینکه قلمرو موضوعی قرآن شامل چه مباحث و موضوعاتی می‌شود؟ آیا فقط مسائل عبادی، ارزشی و اخروی در قرآن مطرح...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 126

سنت‌پژوهی مستشرقان

این مقاله به نقطه نظرهای متفاوت خاورشناسان در رابطه با سنت پیامبر اکرم که در مورد اعتبار حدیث، تدوین و استناد آن به پیامبر اکرم مطرح شده است، توجه می‌کند؛ خاورشناسانی مانند «گلدزیهر» و «شاخت» به عنوان اولین کسانی هستند که در مورد سنّت، به ویژه حدیث، تحقیق کردند و...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 128

گفتمان قرآن پژوهی

قرآن کتاب هدایت است. آموزه‌های آن در صورتی دست‌یافتنی می‌باشد که رویکرد مخاطبان آن معرفت‌شناسانه باشد. در غیر اینصورت محجور است و ارتباطی به زندگی فردی و اجتماعی ما ندارد. این نوشتارِ کوتاه، نگاهی است تأمّل‌گرایانه به تناسبِ میان حجم فعالیت‌های قرآن (به‌ویژه در حوزۀ پژوهش) و انطباق آن بر...

ادامه مطلب...