• 0
  • 0
  • 18

تحلیل خطبه انتقادی امام حسن (علیه السلام) پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر اساس نظریه فرکلاف

تحلیل گفتمان انتقادی، پدیده ای زبانی می باشد که در اثر ارتباط تولید شده، و گرایشی مطالعاتی، اجتماعی و میان رشته ای است. گفتمان انتقادی، به تحلیل و نقد متونی که بازتاب دهنده عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر فضای جامعه است، می پردازد.

ادامه مطلب...