• 0
 • 0
 • 209

مدرسه تفسیری علامه جوادی آملی

در این مقاله که به تبیین مدرسۀ تفسیری علامه عبدالله جوادی آملی می‌پردازد، علاوه بر بحث دربارۀ «منهج تفسیری» و «گرایش تفسیری» ایشان، به «مبانی تفسیری» و نیز «شرایط مفسر» از منظر این مفسر و معرفی «شاخصه‌های ساختاری و محتوایی تسنیم»، اثر گرانسنگ تفسیری ایشان، پرداخته می‌شود. گفتنی است که...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 113

مباني روش و مفهومي قانونگذاري در اسلام

مباني قانونگذاري در اسلام پيوسته در يک فرآيند تکاملي رشد کرده است. برخلاف تجربة غربي که در دورة رنسانس ارتباط ميان قانونگذاري مبتني بر وحي، از قانونگذاري مبتني بر علايق و خواسته¬هاي مردم تفکيک گرديد، در اسلام اين دو نوع منبع قانونگذاري به صورت موازي در کنار هم جنبه...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 116

سنت‌پژوهی مستشرقان

این مقاله به نقطه نظرهای متفاوت خاورشناسان در رابطه با سنت پیامبر اکرم که در مورد اعتبار حدیث، تدوین و استناد آن به پیامبر اکرم مطرح شده است، توجه می‌کند؛ خاورشناسانی مانند «گلدزیهر» و «شاخت» به عنوان اولین کسانی هستند که در مورد سنّت، به ویژه حدیث، تحقیق کردند و...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 126

ابعاد مختلف تحقیق و پژوهش در آموزه های دینی با رویکرد مفهوم شناسی

نخستین گام در تحقق کارآمدی و ثمربخشی هر تحقیق و پژوهشی، شناخت ابعاد مختلف آن است. در این میان، شناخت روش­های به روز و کاربردی این گونه پژوهش ها، به ویژه در حوزه مطالعات دینی، اهمیت خاصی دارد. مطالعه در آموزه های دینی به ویژه در آیات قرآن کریم، در...

ادامه مطلب...