• 0
  • 0
  • 40

«کرامت، پژوهشی درباره معنای لفظی و مردم‌نگارانه اعمال خارق‌العاده در میان زنان هنرمند شیعی در کویت»

ندا الحُدَید، پژوهشگر در دانشگاه بیرمنگام انگلستان، به بررسی ارجاعات دینی در آثار شماری از بانوان نقاش شیعه کویتی پرداخته و نتایج آن را در قالب مقاله‌ای در روزهای گذشته منتشر کرده است. این مقاله را می‌توان یکی از آخرین اثرها در زمینه #هنر شیعی و #فرهنگ مادی در #شیعه...

ادامه مطلب...