• 0
  • 0
  • 45

سفرنامه رئیس‌الذاکرین و زندگی دینی شیعیان استانبول

گوللو ییلدیز، استاد دانشگاه مرمره در #استانبول، سفرنامه حج اثر رئیس الذاکرین را بررسی کرده و با تحلیل بخش مربوط به عزاداری‌های شیعیان استانبول، مقاله حاضر را فراهم آورده است. رئیس الذاکرین در دوره #عثمانی سفر حج خود را انجام داده است.

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 99

نظریه بازتوانی دینی ماکس وبر و تحلیل عملکرد علمای شیعه در دوران فترت افاغنه و افشاری

جامعه‌شناسی دین، یکی از شاخه­های مهم بین‌رشته­ای در حوزة مطالعات دینی است که از زوایای مختلف اجتماعی، به موضوع دین می­نگرد. ماکس وبر از نظریه‌پردازان بزرگ جامعه‌شناسی دین و بازتوانی دینی یکی از نظریه‌های مهم وی است. این نظریه، به طور خلاصه به این موضوع اشاره دارد که گاهی به...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 91

عوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش تسنن دوازده امامی و تاثیر متقابل آن با تشیع در قرن نهم هجری

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری تسنن دوازده امامی در قرن نهم هجری و تاثیرات متقابل آن در برابر تشیع می‌باشد. تلاش نگارندگان بر آن است تا به این پرسش جواب داده شود که چه عواملی در شکل-گیری اولیه و توسعه تسنن دوازده امامی در این قرن...

ادامه مطلب...