• 0
 • 0
 • 153

مدرسۀ کلامی قم

با انتقال میراث حدیثی کوفه به قم در آغاز سدۀ سوم هجری مدرسه‌ای با محوریّت شهر قم پدید آمد که اگرچه رویکردی حدیثی داشت و بزرگ‌ترین مرکز نشر حدیث بود، اما با دارا بودن ویژگی‌های کلامی، در یک سلسله پیوسته از اندیشمندان و صاحبان آثار، نقش مؤثری در تاریخ کلام...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 135

جریان شناسی فکری امامیه در خراسان و ماوراءالنهر(از آستانه غیبت صغری تا عصر شیخ صدوق)

پس از افول مدرسه فکری کوفه در اواخر قرن دوم، میراث علمی این مدرسه به دیگر نقاط امامی نشین انتقال یافت که منطقه مهم خراسان و ماوراءالنهر، یکی از آن مناطق است. در مطالعات معاصر، به طور جامع و مستقل به جریان های فکری این منطقه پرداخته نشده است. در...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 93

ترجمه سه گفتار شیعی از دائرة المعارف اسلام ترکی دیانت آنکارا

اين متن شامل سه گفتار از دائرة المعارف اسلام ديانت (به زبان تركى چاپ آنكارا) است درباره كتب اربعه حديثى اماميه، كتاب الكافي، و ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب كلينى. نويسندگان گفتارها، از زاويه نگاه خود، به اين سه مطلب پرداخته و گزارش دائرةالمعارفى ارائه كرده‌‌اند.

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 75

تشبیه و تنزیه ازدیدگاه امام علی(علیه السلام)

تشبیه و تنزیه از پیچیده ترین مباحث عرفانی و یکی از مسائل مهمّ اعتقادی مرتبط با عقیدة توحید اسلامی است که مورد توجة اکثر متفکّران و اندیشمندان مسلمان است. صورت مادی و انسانی دادن به خدا در طول تاریخ همواره وجود داشته و برخی برای شناخت خدا او را به...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 41

رجعت امام حسین (علیه السلام) از منظر روایات

یکی از آموزه های اعتقادی شیعه ، اعتقاد به رجعت می باشد. به اعتقاد امامیه در ایام ظهور ، قیام و حکومت حضرت مهدی(علیه السلام) حوادث شگفت انگیزی رخ می دهد؛ از جمله این که جمعی از مومنان و کافران محض به این جهان باز می گردند ؛ مومنان برای...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 51

کاربست عقل ابزاری در روش نقلی کلامی با تکیه بر متون کلامی

مقصود از روش عقلی و روش نقلی در این نوشتار منبع بودن عقل و نقل در کسب معرفت است؛ اما عقل گذشته از منبع بودن، در روش نقلی نیز نقش آفرینی می کند. بدیهی است در روش نقلی، عقل نیز کارایی دارد، ولی نه به منزلة منبع بلکه به مثابه...

ادامه مطلب...