• 0
  • 0
  • 21

«جستاری درباره اسلام و تشیع در اروپا؛ با تأکید بر تشیع در آلمان»

كتاب «جستاری درباره اسلام و تشيع در اروپا» با تأكيد تشيع در آلمان، به قلم حسين متقی از سوی نشر اديان منتشر شده است.
كتاب «جستاری درباره اسلام و تشيع در اروپا» با تأكيد بر تشيع در آلمان كه به قلم حسين متقی تأليف شده است، به روند ورود اسلام به اروپا، پيوند و روابط آن با مسيحيت و مسلمانان و وضعيت آنان در اروپا می‌پردازد و در ۱۴ بخش نگارش يافته است.

بنابر اين گزارش، درآمدی بر سير تاريخی اسلام و تشيع در اروپا، پيوندها و روابط مسيحيان و مسلمانان اروپا، گسترش روزافزون اسلام در اروپا، جمعيت مسلمانان كشورهای اروپايی، مطالعات شرقی، اسلامی و شيعی در دانشگاه‌های آلمان، وضعيت دينی و فرهنگی مسلمانان آلمان و جمعيت‌ها، احزاب و مراكز اسلامی در آلمان، از جمله عناوين هفت فصل نخست اين اثر هستند.

مجلس اعلای شيعيان آلمان، مركز اسلامی امام علی (ع) در هامبورگ، آكادمی علوم اسلامی (IWA)، روابط فرهنگی و سياسی ايران ـ آلمان، كتابخانه‌های آلمان با نگاهی به كتابخانه دولتی برلين، همايش‌ها و كنفرانس‌ها درباره تشيع در آلمان و زمينه‌ها، فرصت‌ها و بايسته‌های مطالعات شيعی در آلمان، عناوين فصول ديگر اين كتاب به شمار می‌روند.

اين اثر از جمله آثاری است كه در آن مؤلف سعی كره با استفاده از برخی منابع پژوهشی و با تكيه بر آمارها و برخی از گزارش‌های پژوهشگران داخلی و خارجی، به سهم خويش، توانسته باشد به خوبی تصويری روشن از جايگاه تشيع و فعاليت‌های شيعيان در اروپا، به ويژه در كشور آلمان ارائه دهد.

نويسنده در بخشی از پيشگفتار اين كتاب چنين آورده است: «ورود اسلام به شبه جزيره ايبريا (آندلس) از طريق جبل الطارق در سال ۹۲ ق / ۷۱۱ م و نيز آشنايی تدريجی اروپاييان با اسلام شيعی از طريق ادريسيان زيدی در افريقيه و فاطميان اسماعيلی در مصر و دريافت تفاوت‌هايی ميان اسلام اموی و شيعی، به تدريج زمينه‌های اوليه شناخت اسلام و شيعه را، در غرب فراهم كرد، اما به نظر نمی‌رسد آنان دقيقاً تا روی كار آمدن صفويان در ايران، شناخت صحيح و دقيقی يعنی شيعه اثناعشری (اماميه) و آموزه‌های اصيل آن به عنوان «اسلام اوژينال» و همچنين همزادی اسلام و تشيع، داشته باشند.

نویسنده در بخش دیگری از پیشگفتار این کتاب چنین آورده است: «آشنایی تدریجی اروپاییان با اسلام شیعی از طریق ادریسیان زیدی در افریقیه و فاطمیان اسماعیلی در مصر و دریافت تفاوت هایی میان اسلام اموی و شیعی، به تدریج زمینه های اولیه شناخت اسلام و شیعه را در غرب فراهم کرد، اما به نظر نمی رسد آنان دقیقاً تا روی کار آمدن صفویان در ایران، شناخت صحیح و دقیقی از شیعه اثناعشری (امامیه) و آموزه های اصیل آن به عنوان «اسلام اورژینال» و همچنین همزادی اسلام و تشیع، داشته باشند.. ..وجود دشمن مشترک وقت صفویان امامی و غربیان، یعنی دولت عثمانی، توجیه کننده روابط قطعی استراتژیک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن دو است و به تبع آن شناخت روشن و دقیق تر غربیان از شیعیان امامی و برعکس را پس از به قدرت رسیدن صفویان، پدید آورد. بررسی زوایای پنهان اسناد این تعاملات تاریخی مغفول عنه، بی تردید زمینه های مطالعاتی جدیدی را پیش روی پژوهشگران مطالعات اسلامی و شیعی جهان قرار خواهد داد.»

نكته كليدی و مهم اين مقطع، نوع تعامل و روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی بين ادريسيان زيدی و فاطميان اسماعيلی، با اروپاييان بين قرون ۳-۶ ق / ۹-۱۲ م بوده است كه با توجه به وجود دشمن ديرينه و مشترك آن دو، يعنی امويان آندلس، بی ترديد روابط و تعاملاتی راهبردی بوده است.

وجود دشمن مشترك وقت صفويان امامی و غربيان، يعنی دولت عثمانی، توجيه كننده روابط قطعی استراتژيك سياسی، اقتصادی و فرهنگی آن دو است و به تبع آن شناخت روشن و دقيق‌تر غربيان از شيعيان امامی و برعكس را پس از به قدرت رسيدن صفويان، پديد آورد. بررسی زوايای پنهان اسناد اين تعاملات تاريخی مغفول عنه، بی ترديد زمينه‌های مطالعاتی جديدی را پيش روی پژوهشگران مطالعات اسلامی و شيعی جهان قرار خواهد داد.

نكته‌ای كه در سياست راهبردی امروز غربيان در مسئله خاورشناسی، مهم است و نبايد پژوهشگران جوان از آن غافل باشند، اين است كه، علاوه بر علاقه فردی برخی خاورشناسان و اسلام‌پژوهان به «مطالعات اسلامی به خصوص شيعی» عموم غربيان و مجامع علمی آن نيز عمدتاً با دو رويكرد نگاه به گذشته و آينده، استقبال زيادی كرده‌اند؛ نگاه نخست، به لحاظ درك صحيح و تحليل دقيق از تعاملات تاريخی، سياسی و فرهنگی خود آنان با مسلمانان و شيعيان در مقاطع مختلف تاريخی، و نگاه دوم، به لحاظ شناخت صحيح و دقيق از تاريخ، فرهنگ، باورها و نقاط قوت و ضعف مسلمانان و شيعيان برای برنامه‌ريزی‌های آنان برای اغراض و اهداف سياسی، اقتصادی و فرهنگی، صورت می‌پذيرد.»

ياد‌آور می‌شود كتاب «جستاری درباره اسلام و تشيع در اروپا» با تأكيد بر تشيع در آلمان، نوشته حسين متقی در ۳۰۰ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، با قيمت ۵۰ هزار ريال به همت نشر اديان منتشر شده است.


ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

3 × 1 =