• 0
  • 0
  • 25

«شیعه پژوهی و شیعه پژوهان انگلیسی زبان»

کتاب «شیعه پژوهی و شیعه پژوهان انگلیسی زبان» نوشته «غلام احیاحسینی» در 376 صفحه، از سوی مؤسسه شیعه شناسی منتشر شده است.

این کتاب مجموعه ای است که می کوشد با معرفی و توصیف مراکز، شخصیت ها و آثار مهم در این زمینه، ابزاری مناسب را در اختیار شیعه پژوهان ایرانی قرار دهد. این کتاب گزارشی از شیعه پژوهی غربیان در طول نیم قرن اخیر، در گسترده ترین ساحت زبانی آن، یعنی زبان انگلیسی، است.

نکته قابل توجه اینکه به رغم اهمیت فراوان شیعه پژوهی برای شیعیان و بسیاری از غیرشیعیان، تاکنون شیعه پژوهی غربیان مورد معرفی و بررسی بایسته و جدی قرار نگرفته و شمار آثار جدی در این زمینه، به خصوص در زبان فارسی به عنوان زبان رسمی تنها کشوری که مذهب تشیع در آن رسمیت دارد، بسیار بسیار اندک است.

این کتاب شامل نه فصل است که عناوین چهار فصل اول آن: «دانشگاه ها و مراکز علمی غرب؛ کتاب های منتشر شده در ارتباط با تشیع؛ معرفی اجمالی برخی از کتاب های منتشر شده؛ و مقالات منتشر شده در موضوعات مرتبط با تشیع» است.

«پایان نامه های دفاع شده مرتبط با تشیع؛ کنفرانس های مرتبط با تشیع؛ آشنایی با شیعه پژوهان؛ اولین دائرةالمعارف و یک مجله درباره تشیع؛ و مراکز علمی و فرهنگی شیعیان نیزعناوین پنج فصل پایانی این کتاب است.


ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

15 + یک =