• 0
  • 0
  • 96

مطالعات اسلامی در غرب

شرق‌شناسی به مفهوم امروزی آن شامل مطالعات اسلامی در غرب نیز است. نتایج و دستاوردهای شرق‌شناسی و به تبع آن، مطالعات اسلامی در غرب ریشه تلقی کنونی غربی‌ها درباره اسلام و کشورهای اسلامی است و بی‌توجهی به این جریان و ابعاد و پیامدهای آن سبب خواهد شد که ما در مواجهه با غرب، چه در حوزه هجوم فرهنگی و چه در حوزه گفتگوی تمدن‌ها، نتوانیم نقشی بایسته ایفا نماییم. جهت‌گیری اصلی و روح حاکم بر این اثر توجه دادن به این موضوع بنیادی است که به نظر می‌رسد می‌تواند اساس تفکر و نگاه ما را به تاریخ و تمدن اسلامی دگرگون سازد. این هدف از طریق نگاه به مفهوم، ریشه‌ها، سیر تحول و ابعاد و روش‌های مطالعات اسلامی در غرب و تأثیر آن در محیط‌های اسلامی شرقی، و موضع کنونی و بایسته نسبت به آن دنبال شده است.


کتاب حاضر برای دانشجویان رشته الهیات گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس اسلام شناسی در غرب به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

این کتاب در شش فصل تدوین شده است.
در فصل نخست از منظر اندیشمندان شرقی و غربی، تعاریف و کلیاتی درباره واژه «شرق شناسی» و «اسلام شناسی» به طبع رسیده است.
در فصل دوم به پیشینه مطالعات شرقی در غرب و تاثیرات آن بر مطالعات اسلامی اشاره شده و در فصل سوم مراحل مطالعات اسلامی در غرب به تفکیک قرن های مختلف بررسی می شود.
در فصل چهارم حوزه های مطالعات مستشرقان در زمینه اسلام بر اساس اهمیت و فراوانی آثار، معرفی گردیده، افزون برآن، تصویری کلی از آثار برجسته در هر زمینه به دست داده می شود.
شرحی از انواع فعالیت ها و نهادهای اسلام شناسی در غرب و انگیزه های تاسیس این نهادها در فصل پنجم آمده و در فصل پایانی نیز، تاثیرات مثبت یا منفی مطالعات شرق شناسی بحث و بررسی شده است.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بیست − ده =