• 0
  • 0
  • 17

معرفی و نقد منابع عاشورا

در معرفی کتاب آمده است: این تحقیق، تلاشی در جهت مقایسه، ارزیابی و دسته بندی منابع قیام عاشورا است و در آن، کتاب هایی که از اواخر قرن اول تا قرن دهم هجری قمری دربارۀ قیام امام حسین(ع) نگاشته شده، مورد بررسی قرار گرفته اند و چون کتاب هایی که پس از آن، به ویژه در عصر قاجار در این باره نوشته شده، از ارزش تاریخی بیبهره اند، به بررسی آنها نپرداخته ایم. این نوشتار در چند محور انجام شده است:

– سیر مقتل نگاری؛ شناسایی، معرفی و ارزیابی منابع دست اول بر اساس نوع روایت یا گزارش، منابع مورد استفاده و جهت گیریهای هر کدام؛

– شناسایی و طبقه بندی روایت ها و گزارش هایی که در مقاتل و نیز کتاب های تاریخی، رجالی، حدیثی، فضایل و مناقب موجود است.

– ارزشیابی و نقد روایات که شامل سندشناسی، جهت گیریها، نقاط ضعف و قوت، مطالب اختصاصی و اشتباهات هر مقتل و گزارش است.

یکی از اهداف این تحقیق، معرفی منابع قابل اعتماد است؛ اما بیش از آن و مهمتر از آن، معرفی منابع و مطالب غیرصحیح آنهاست؛ چون منابع غیر معتبر نزد عموم، حتی خواص و علما، بیشتر از منابع معتبر شهرت یافته اند و برای کسی که میخواهد دربارۀ عاشوار به واقعیت برسد، شناخت منابع غیر معتبر برای او ضروریتر از منابع معتبر است.

فصل های اصلی این کتاب عبارتند از:

بخش اول: نگاهی به منابع عاشورا

فصل دوم: گزارش های تاریخی

فصل سوم: گزارش های رجالی

فصل چهارم: گزارش های جعلی و غیر واقعی

فصل پنجم: گزارش های داستانی

فصل ششم: گزارش های تخیلی

فصل هفتم: گزارش های جامع

فصل هشتم: علل و انگیزه های تحریف عاشورا


ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

5 × یک =