• 0
  • 0
  • 19

نگاهی به تاریخ تفکر امامیه؛ از آغاز تا ظهور صفویه

این کتاب مروری اجمالی به سیر تفکر شیعیان دوازده امامی از عصر حضور تا ظهور صفویه است و بنا دارد مکتب ها و آرا و اندیشه های شیعیان و سیر تطور آنها را تبیین کند. اندیشه شیعه امامیه فراز و نشیب های زیادی داشته است. بررسی این اندیشه، گذشته از آنکه ما را با اندیشه گذشتگانمان آشنا میکند، نقشه راهی فرا روی ما قرار می دهد تا تفکر بزرگان این مذهب به خصوص امامان معصوم را پی گیریم و به کار بندیم، تفکری که در طول تاریخ با عقل گرایی عجین بوده است.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
فصل اول: دوران حضور
فصل دوم: مکتب قم
فصل سوم: مکتب بغداد
فصل چهارم: ادامه تفکر قم و بغداد در قرن ششم و هفتم
فصل پنجم: خردگرایی فلسفی (فلسفه مشّاء)
فصل ششم: ورود عرفان ابن عربی به شیعه


در کتاب حاضر، سیر تاریخی تفکر امامیه از آغاز تا ظهور صفویه بررسی شده است. ابتدا تفکر امامیه در قرن‌های اول تا سوم قمری یا به عبارت دیگر، از عصر امیرالمومنین (ع) تا غیبت بررسی شده است. در این راستا گرایش‌های فکری اصحاب ائمه واکاوی شده است. سپس مشخصه‌های مکتب قم و اندیشه‌های شیخ صدوق مطرح شده است. در ادامه مشخصه‌های مکتب بغداد و اندیشه‌های بزرگان آن مانند: شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس ادامه تفکر قم و بغداد در قرن ششم و هفتم مطرح شده است. در نهایت نیز به مبحث خردگرایی فلسفی و ورود عرفان ابن عربی به شیعه پرداخته شده است.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

هفده − 17 =