• 0
  • 0
  • 15

واقعه حرّه

واقعه حره که در سال 63 هجری در شهر مدینه رخ داد از دیرباز محل گفتگو های بسیاری واقع شده است؛ اینکه چرا این رخداد پدید آمد، چگونه شکل یافت و چه پیامد هایی به دنبال داشت و اساسا انگیزه اصلی معترضان علیه دستگاه خلافت یزید چه بود؟نطریه های اسلام خواهی یا دین داری، رقابت های قبیله ای و نیز چالش های سیاسی تاکنون به عنوان محور تحلیل آن مطرح گردیده است. اما در این پژوهش بر اساس نظریه«فاصله انتظار و دست یافت» و با محوریت شهر – ملیت یا مدینه محوری به شناسایی وارزیابی واقعه روی شده است و به همین سبب عنوان تقابل ارزش های دینی و سنت های جاهلی را با خود همراه کرده است. در این نگره امکان تبیین علت عدم همراهی دسته ای از بزرگان اسلامی از جمله امام سجاد(ع) با معترضان به خوبی فراهم شده است.
بخش های اصلی این کتاب:
سخنی با خواننده
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: یثرب(مدینه) در فرایند زمان؛ از عهد جاهلی تا واقعه حره
فصل سوم: شکل گیری واقعه حره؛ چگونگی و رخدادها
فصل چهارم: چرایی بروز حادثه و مشکلات
برآیند پژوهش
منابع و ماخذ
پیوست ها
نمایه ها


پژوهشی تاریخی در مورد علل وقوع واقعه حره که در سال 63 ق در مدینه به وقوع پیوست، و انگیزه مخالفان دستگاه حکومت یزید از این قیام است. در این پژوهش ابتدا مروری تاریخی بر شهر مدینه از زمان جاهلیت تا زمان وقوع واقعه حره در آن صورت گرفته و اوضاع اجتماعی این شهر از زمان رسالت پیامبر اسلام(ص) تا زمان به قدرت رسیدن امویان مورد شرح و بررسی اجمالی قرار گرفته است. آنگاه چگونگی شکل‌گیری واقعه حره توسط مخالفان دستگاه حکومت یزید و مواجهه اهل مدینه با سپاه یزید در این شهر و جنایات این سپاه در مدینه مورد بحث قرار گرفته و علل بروز این حادثه مانند نافرمانی اهل مدینه در قبال حکومت یزید، عدم پرداخت خراج و مالیات به امویان، خونخواهی امام حسین(ع)، عصبیت قومی و برخی دیگر از علل اجتماعی وقوع این حادثه مورد تجزیه و تحلیل تاریخی قرار گرفته است. نویسنده به علل عدم همراهی امام سجاد(ع) با معترضان مدنی را نیز بررسی نموده است.

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

5 × 3 =