• 0
  • 0
  • 45

«اسلام میان حقیقت و تجلی تاریخی »

مقدمه مترجم ...در واقع ارکون و دیگر نواندیشان و نومعتزلیان شمال آفریقا مثل عبدالمجيد شرفی معتقدند حقیقت نهفته در وحی و پیام محمد -قرآن- که با زبان مجاز سخن می‌گوید متفاوت است با آنچه از سوی تئولوگ‌ها و عالمان دین ارائه می‌شود و ملازمت و پیوستگی عالمان و فقیهان (فقیهان اهل...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 116

منشا عصمت از گناه و خطا

این کتاب بخشی از کلان‏ پروژه «بازشناسی اندیشه کلامی امامیه» است. این پژوهش با آثار دیگری که در سایر عناصر معرفتی شیعه تألیف شده است تقریر جامعی از اندیشه‏ کلامی امامیه را بازنمایی خواهد کرد. نویسنده معتقد است پژوهش حاضر از ابعاد گوناگون دارای اهمیت است؛ از سویی در عصر حاضر،...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 155

شریعت در آیینه معرفت

شریعت که تنها طریقت حقیقت و یگانه سبیل انسانیت است، از معبر سفارت الهی گذر کرده و به دست برگزیدگان او برای همه انسان‌ها و در تمامی دوران نهاده شده است. بدیهی است که گرچه وجود شریعت برای این مقصد اقصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ اما هرگز شرط کافی نبوده،...

ادامه مطلب...