• 0
 • 0
 • 113

خاورشناسان و حدیث شیعه

کتاب پیش رو بر اساس ضرورت گفتمان نقد آثار خاورشناسان در زمینه ی مطالعات حدیثی شیعه، نخست به شناسایی آثار آنان و سپس، به تبیین و تحلیل مسئله ها، اندیشه ها، و مبانی فکری، و جریان ها و رویکردهای خاورشناسان پرداخته است.

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 96

اعتبار سنجی احادیث شیعه : زیرساخت ها ، فرایندها ، پیامدها

از دیرباز مسئله‌ی اعتبار حدیث و ملاک‌های آن از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث عالمان امامیه بوده است. امروزه نیز رواج دیدگاه‌هایی که با بزرگ‌نمایی مشکلات و آسیب‌های حوزه حدیث، فضای کلی حدیث شیعه را بی‌اعتبار جلوه می‌دهند، بر اهمیت این مباحث افزوده است.

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 112

پاسخ به شبهه ای پیرامون “حدیث غدیر”

بررسی و دقت در حدیث غدیر، شواهد و قرینه هایی که در خود روایت و زمان و مکان صدور روایت وجود دارد به خوبی روشن می سازد که حدیث غدیر برای ابلاغ رسالت بسیار مهمی بوده که معرفی جانشین پیامبر(صلی الله علیه وآله) بوده است.

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 192

“تفسیر روایی نامه امام صادق (ع) به شیعیان”

مبانی وحدت و بنیادهای انسجام امت اسلامی از نیازهای ضروری مسلمانان است. امام صادق (ع) در نامه‌ای که به یاران خود نوشتند، الگوی وحدت و انسجام امت را طراحی کردند؛ چنان‌که به آنان دستور داد پیوسته آن را مطالعه کنند و در آن بیندیشند و از آن مراقبت به عمل...

ادامه مطلب...
 • 0
 • 0
 • 112

اعتبار سنجی احادیث شیعه : زیرساخت ها ، فرایندها ، پیامدها

از دیرباز مسئله‌ی اعتبار حدیث و ملاک‌های آن از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث عالمان امامیه بوده است. امروزه نیز رواج دیدگاه‌هایی که با بزرگ‌نمایی مشکلات و آسیب‌های حوزه حدیث، فضای کلی حدیث شیعه را بی‌اعتبار جلوه می‌دهند، بر اهمیت این مباحث افزوده است. طرفداران این دیدگاه‌ها بر آن‌اند که مشکلات حدیث...

ادامه مطلب...