• 0
  • 0
  • 233

درسنامه کتابشناسی

این نوشتار، کوششی برای یافتن روش‌ها و به‌دست آوردن قواعدی از کتاب‌شناسی است که علامه میرحامد حسین رحمة الله علیه در کتاب عبقات الأنوار از آنها استفاده کرده است. این درسنامه بر اساس عناوین ذیل، در سه بخش (مباحث مقدماتی، کتاب‌شناسی توصیفی، کتاب‌شناسی تحلیلی-انتقادی) سامان یافته است. بخش اول: آموزش مهارت خوانش...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 129

نبوت

این کتاب به صورت درسی و با توجه به آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام در هفده درس تدوین شده است. در درس اول معنای لغوی نبی و رسول و تفاوت میان آن در معنای لغوی و موارد استعمال آن دو در آیات قرآن کریم و روایات...

ادامه مطلب...