• 0
  • 0
  • 33

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلادی) در شبه قاره هند است، گزارشی پژوهشی از این تاریخ است که چگونه ایرانیان شیعی با مهاجرت پی در پی و گسترده ی خود به این سرزمین، ضمن گسترش تشیع،...

ادامه مطلب...
  • 0
  • 0
  • 57

شیعیان ترکیه: اوضاع سیاسی – اجتماعی

کتاب حاضر، در پی آنست تصویری جامع از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شیعیان ترکیه به نمایش بگذارد. ابتدا موقعیت جغرافیایی، وضعیت تاریخی – سیاسی، جمعیت، ادیان و مذاهب، اقتصاد، وضعیت آموزش و فرهنگ ترکیه به صورت اجمالی معرفی شده است. سپس تاریخچه ورود اسلام و تشیع به ترکیه،...

ادامه مطلب...