• 1
  • 0
  • 53

معرفی مقاله

مقاله «آثار تکوینی و تشریعی امام زمان (علیه السلام) در عصر غیبت»

مقاله «آثار تکوینی و تشریعی امام زمان (علیه السلام) در عصر غیبت»

مقاله «آثار تکوینی و تشریعی امام زمان (علیه السلام) در عصر غیبت»
اثر: «استاد علی ربانی گلپایگانی»


چکیده

وجود «امام»، مصداق و مظهر کامل لطف الهی برای مکلفان، حافظ و مجری احکام شریعت، مقتدای امت و فلسفه آفرینش است.

چگونگی تحقق اهداف و آثار یاد شده از طریق امام غایب، پرسشی است که از دیر زمان مطرح بوده و از سوی پیشوایان معصوم و عالمان امامیه به آن پاسخ داده شده است.

اما -تا آن جا که نگارنده آگاهی دارد- تاکنون اثری که همه ابعاد این مسئله را محققانه بررسی کرده باشد، نگارش نیافته است.

نوشتار حاضر آثار امام غایب را در دو قلمرو «تکوین» و «تشریع» مورد پژوهش قرار داده است.

نقش فاعلی و غایی امام در نظام آفرینش، حفظ شریعت، هدایت باطنی، رهبری علمی و سیاسی با واسطه، عنایت‌های ویژه، ارتباط از طریق دعا و زیارت؛ موضوعاتی است که این نوشتار به آن‌ها پرداخته است.

لینک مستقیم متن کامل مقاله: https://b2n.ir/q26665

منبع: https://b2n.ir/s53051

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

شانزده + 9 =