• 0
  • 0
  • 18

کتاب مهدی؛ ده انقلاب در یک انقلاب

کتاب مهدی؛ ده انقلاب در یک انقلاب

انتشارات سروش، در سال 1400 خورشیدی مهدی؛ ده انقلاب در یک انقلاب را منتشر نمود.


انتشارات سروش، در سال 1400 خورشیدی مهدی؛ ده انقلاب در یک انقلاب را منتشر نمود.

شمارۀ سوم از مجموعۀ مباحث «طرحی برای فردا» سه سخنرانی از حسن رحیم پور (ازغدی) را دربردارد که هر سه دربارۀ منجی عالم بشریت، مهدی موعود (عج) و قیام اوست. در بخش نخست با عنوان دولت عاشقی و عدل جهانی، مؤلف از قیام مهدی و مسئلۀ مهدویت و تشکیل حکومت مهدوی سخن می‌گوید و رابطۀ این حکومت با عدل را بررسی می‌کند. در حکومت مهدی (عج) تفاوتی بین شهروند غربی و آفریقایی و آسیایی نخواهد بود و نظم نوین جهانی به دست او برقرار خواهد شد. در بخش دوم، مهدی: نیمی شرقی، نیمی غربی، مؤلف تولّد حضرت قائم را از پدری شرقی و مادری غربی نمادی می‌گیرد از اینکه برای آن حضرت همه جای جهان، شرق و غرب، خانه و وطن اوست و بر سر راه او جغرافیا مانع نیست و او با شرق و غرب جهان خویشاوند است. در بخش سوم: جهانی شدن: پایان تاریخ و مهدویت، مؤلف راجع به جامعۀ آخرالزّمان و انقلاب بزرگ مهدوی سخن می‌گوید و جهانی شدن را با مهدویت گره می‌زند و از نو تعریف می‌کند.

لینک خرید کتاب: https://b2n.ir/f49907

ثبت دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*
*

13 − 2 =