آکادمی علوم با هدف فراهم کردن زمینه به کارگیری گسترده و فراگیر علوم و فناوری در جهت توسعه کشورهای اسلامی تأسیس شده است.

در این راستا به ارائه خدماتی چون مشاوره به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر مسلمانان جهان، تشویق به همکاری گروه های پژوهشی با یکدیگر و تحقیق جهت یافتن راهکارها برای حل مشکلات فراروی کشورهای اسلامی می پردازد.

ساختار: این آکادمی دارای یک مجمع عمومی، دبیرخانه و چندین کمیته دائمی است.

 

فعالیت:

برخی از فعالیت های این آکادمی عبارت است از:

کتابها:

تفکر اسلامی و علوم جدید

مفاهیم قرآنی و تئوری های علمی

و چندین جزوه و بروشور دیگر

مقاله:

مقالات بسیاری در موضوعات مختلف در این آکادمی به چاپ رسیده است که اکثر آنها با موضوعات اسلامی می باشد.

نشریه:

نشریه علوم.

کنفرانس:

برگزاری دوازدهمین کنفرانس آکادمی اسلامی علوم (IAS). این آکادمی در راستای ارتقای تعالیم اسلامی از فعالیت های مهم آنها است همچنین کنفرانس های بسیاری از با موضوعات متنوع و با شرکت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی برگزار نموده است.

ایمیل: secretariat@ias-worldwide.org