“اسلام در گفتگو” یکی از پروژه های آکادمی اسلامی آلمان است که هدف آن ایجاد گفتگو در میان اهالی ادیان گوناگون به منظور پاسداشت ارزشهای مشترک مانند امنیت، عدالت، آزادی و صلح بر اساس پذیرش متقابل و احترام و اعتماد متقابل تاسیس شده است.

موردی یافت نشد.