انجمن عالمان علوم اجتماعي مسلمان (آلماني)Gesellschaft muslimischer sozial- und geistewissenschaftler e.v به (انگليسي)Association of muslim social scientist یک انجمن خصوصی است که از سال 1995 فعالیت های خود را آغاز کرده است.

اهداف تأسيس :

1-ايجاد يك شبكه ارتباطي ميان دانشمندان مسلمان از كشورهاي مختلف با زبان هاي مختلف

2- ايجاد يك شبكه اطلاعاتي ميان دانشمندان مسلمان از كشورهاي مختلف با زبان هاي مختلف

3- حمايت از پروسه تبادل اطلاعات ميان دانشمندان مسلمان و غير مسلمان در ‌آلمان

4- همكاري با ساير دانشمندان يا موسساتي كه داراي اهداف مشابه هستند.

اهداف فوق از طريق فعاليت هاي زير پيگيري مي شوند:

1- برپايي سخنراني و گفتگو در مورد مسائل اسلامي

2- اجراء پروژه هاي گوناگون

3- بررسي گزارشات رسانه ها (در مورد اسلام)

حوزه فعاليت :

فقه و اصول

فلسفه و کلام

تاريخ

اديان

علوم قرآن و حديث

اخلاق و عرفان

علوم سياسی

علوم اجتماعی

نام مدير مرکز:  نوربرت مولر

آدرس پستی:

GMSG e.v.   Osterather Str.7,50739 koln germany

آدرس اينترنتی :                                                         www.gmsg.de

پست الکترونيکی :

info@gmsg.de

تلفن :      2219171058- 0049

فاکس :    2219171059- 0049

 

فعاليتهای انجام شده

آثار مکتوب :

1- اسلام دين بدون كليسا درجامعه اي با تربيت كليسايي

2- (بررسي مسئله ديالوگ اديان اقليت و اكثريت«اسلام و مسيحيت در جامعه اروپايي»)

3- سر يا حجاب  (بررسي مسئله حجاب در جامعه غرب)

زنان در اسلام از منظرسنت و انسان شناسي فرهنگي امروز اجتماعي

4- كارگران خارجي آمده اند – مسلمانان اين جا مانده اند            اجتماعي(بررسي وضعيت مهاجران بويژه مهاجران ملسمان در اروپا)

5-  آيا خارجيان خطرناكند؟ (بررسي وضعيت مهاجران در اروپا)

6- نقد اصول سكولاريزم از ديدگاه اسلامي

7-  فهم اقتصادي اسلام كلاسيك

8- تحقيقات جديد دانشمندان

9-  علوم انساني و اجتماعي مسلمان علمي

10- اسلام و لوتر

11- حقوق بشر غربي و قرآن (اثر مرحوم دكتر عبدالجواد فلاطوري)

12-  ارزيابي انتقادي مفهوم نظم اقتصادي اسلامي

13-  «رانيا ماريا ريك» و اسلام (بررسي ديدگاه يك شاعر بزرگ آلماني در مورد اسلام )

14- قرآن و سنت

15-  اسلام دين خيرخواهي و رحمت

16-  فقه اكبر ديني

17- اسلامي كردن علوم،

18- ‌تاملي در روش ها

 آثار الکترونيکی :

1-اسلام و سوالات اجتماعي            مقاله آنلاين        بررسي مسائل اجتماعي كه مسلمانان در غرب با آن مواجه هستند

2-مسلمانان مهاجر    مقاله آنلاين        بررسي وضعيت اجتماعي مسلمانان در غرب

3-آيا تدريس زنان محجبه در مدرسه يك شغل غير آلماني است ؟ مقاله آنلاين        بررسي مشكلات زنان مسلمان محجبه در آلمان

4-معصومه ابتكار،‌ محقق و معاون رئيس جمهور ايران   مقاله آنلاين        بررسي وضعيت زنان در جمهوري اسلامي در زمان

5- توضيح فلسفي- اسلامي قرآن         مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

6- خدا با نام هاي مختلف      مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

7- مردان خدا،‌ ترك هاي مسلمان در آلمان        مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

8- دائره  المعارف دين هاي جهان(آكسفورد)      مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

9- كشورهاي شرقي در آفريقا            مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

10- هويت اسلامي    مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

11- اسلام ميان تصور فردي و تصورات كليشه اي        مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

12- مسيح در قرآن     مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

13- شهر  خدا به مثابه يك جمهوري      مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

14- مسلمانان در اروپا مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

15- شرق و غرب       مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

16- هنرهاي اسلامي  در آلمان            مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

17- جنگ در كشورهاي ما       مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

18- مسلمانان و ساير شهروندان درغرب            مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

19- اسلام و راسيسم            مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

20- اسلام و حقوق بشر         مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

21- اسلام و ترور       مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

22- اساتيد درس اسلام شناسي         مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

23- مسلمانان و درس آشنايي با

24- مسائل جنسي در مدارس            مقاله آنلاين        مرور و معرفي كتاب

همایش ها:

2002- اسلام،‌ مسيحيت و نسبت آن دو با كشورها ي سكولار          بررسي وضعيت روبرو شدن اديان اسلام و مسيحيت با اداره سكولار و فارغ از ارزش هاي ديني كشورها در اروپا؛ آلمان-برلين

1998– نمايندگي سياسي مسلمانان– بررسي وضعيت مسلمانان در انتخابات آلمان–آلمان–فرانكفورت

1999–موقعيت اقليت ها از ديدگاه اسلام؛-بررسي نظرات اسلام در مورد نحوه برخورد با اقليت هاي ديني در جامعه

1998– اسلام و حقوق بشر؛- بررسي وضعيت حقوق بشر در اصول اسلامي–آلمان كلن ،‌ ريل

1997–اسلام و علوم تربيتي؛- تئوريهاي تربيتي اسلام- آلمان

2001–كنفرانس سالانه انجمن عالمان علوم اجتماعي مسلمان        آخرين تحقيقات دانشمندان علوم اجتماعي و انساني مسلمان در آلمان  آلمان/كاسل

2002–كنفرانس سالانه انجمن عالمان اجتماعي مسلمان؛-مفهوم اقليت از ديدگاه اسلامي و غربي/آلمان-كاسل

2003– كنفرانس سالانه انجمن  عالمان علوم اجتماعي مسلمان – آلمان كلن

2004–كنفرانس سالانه انجمن عالمان علوم اجتماعي مسلمان        اشكال مختلف زندگي مسلمين آلمان

2007–هشتمين كنفرانس بين المللي سالانه انجمن عالمان علوم اجتماعي مسلمان؛ بزرگداشت سالگرد فوت مرحوم پروفسور فلاطوري آلمان-كلن

افتخارات و جوايز :

توضيحات :

اين مركز به جهت تشويق افراد و نهادها براي انجام تحقيقات در مورد موضوعات مربوط به « ديالوگ فرهنگ ها » و  « ديالوگ اديان »‌جايزه اي به نام جايزه دكتر عبدالجواد فلاطوري تهيه كرده و سالانه آن را به يكي از افراد يا نهادهايي كه در مورد موضوعات فوق فعال بوده و كارشان داراي صلاحيت لازم شناخته شود،‌ اعطا مي گردد.