بیت الحکمه یک‌نهاد علمی فکری ، با استقلال مالی و اداری مرتبط با ریاست شورای وزیران با رویکرد علمی-پژوهشی است

هدف اصلی این مرکز اسلامی مطالعه تاریخ عراق و تمدن عربی و اسلامی و بهره‌گیری از آنها برای پیشرفت و توسعه عراق و ایجاد روش گفتگو بین فرهنگ  و ادیان به روشی که درنهایت به فرهنگ صلح و ارزش‌های نزدیکی مذهبی و همزیستی بین افراد و گروه‌ها کمک می‌کند.

نظارت و پیگیری تحولات علمی، سیاسی و اقتصادی و تأثیرات آینده آنها بر عراق و جهان عرب و مطالعه و تحقیق در رابطه با حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و ارزش‌های دموکراسی و هر آن چیزی که جامعه مدنی را تحکیم می‌کند از اهداف بیت الحکمه می‌باشد.

بیت الحکمه تلاش می‌کند نتایج پژوهش‌ها  تحقیقات این مرکز علمی درنهایت در خدمت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان قرار بگیرد.

بیت حکمه در سال 1995 طبق قانون شماره (11) آن برای سال 1995 میلادی به‌منظور احیای نقش بیت حکمه عباسی، یا همان‌طور که در آن زمان خوانده می‌شد (خزانه حکمت) ، که در زمان خلیفه عباسی ابوجعفر المنصور تأسیس شد ، باز تأسیس شد.

ساختار سازمانی بیت حکمه متشکل از هشت بخش علمی است که وظیفه دستیابی به اهداف علمی خانه را به آن اختصاص داده‌اند و هر یک از بخش‌ها شامل واحدهای تحقیقاتی است که وظایف و صلاحیت‌های آنها با تصمیم هیئت‌امنا مشخص‌شده و هر بخش دارای یک تیم مشاوره است که شامل ده نفر از استادان دانشگاه و خانه عقل در کنفرانس‌ها ، سمینارها و کارگاه‌های خود استفاده می‌کند آثار و مطالعات وی با نخبگان علمی از دانشگاه‌ها، مؤسسات و دانش‌پژوهان مختلف است.

 بیت حکمه به یک‌نهاد مهم فکری از بناهای دانش تبدیل‌شده است که علاوه بر توجه به نخبگان جوان، خالق و مبتکر در چارچوب برنامه‌های توسعه ملی که بیت حکمه در تدوین آن با همکاری ریاست شورای وزیران، وزارتخانه‌های مربوطه و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی همکاری کرده است ، علاوه بر توجه به نخبگان جوانان خالق و مبتکر، موفق به هماهنگی و همکاری بین نهادهای تحقیقاتی علمی مختلف شده است.

“گروه‌های مطالعات علمی”
  • بیت الحکمه از بخش‌های زیر تشکیل‌شده است:

گروه مطالعات تاریخی

گروه مطالعات فلسفی

گروه مطالعات دینی

گروه مطالعات اقتصادی

گروه مطالعات اجتماعی

گروه مطالعات حقوقی

گروه مطالعات زبانشناسی و ترجمه

گروه مطالعات سیاسی و استراتژیک

  • تشکل‌های تحقیقاتی بیت حکمه:
  1. کتابخانه بین‌المللی بیت الحکمه.
  2. مرکز پشتیبانی اطلاعات و تصمیم‌گیری عراق.
  3. بخش احیای میراث و تأیید نسخه‌های خطی