دانشگاه برکلی کالیفرنیا«(University of California, Berkeley)» از مهمترین دانشگاه­های آمریکا و حائز رتبه 13 جهان در رنکینگ سال 2016 است. «مرکز مطالعات علوم اسلامی» در دانشگاه برکلی با بهره گیری از استادان بنام اسلام و شیعی از قبیل حامد الگار، داریوش زاهدی، مایکل واتز، مارتین شوارتز و جفری هادلر، سرفصل­های درسی و پژوهش­های مهمی را به خصوص در باب تشیع ارائه نموده است.

برخی از مهمترین دروس مرتبط با مطالعات اسلامی در این دانشگاه که توسط اساتید فوق الذکر و دیگر استادان میزبان و مدعو ارائه می شود عبارتند از:

1- شیعه؛

2- اسلام در آمریکا؛

3- جهانی سازی و اسلام، درک مفهوم واقعه 11 سپتامبر؛

4- آموزش تاریخ اسلام؛

5- رابطه اسلام و علم؛

6- تنوعات اسلام؛

7- مذاهب باستان ایران؛

8- صوفیزم، عرفان اسلامی؛

9- زبان عربی؛

10-  طلوع تمدن اسلامی.

 

موضوعات و پروژه های دیگر تحقیقی در این دانشگاه در زمینه شیعه شناسی و اسلام شناسی عبارتند از:

 • تحول اندیشمندانه شیعیان مسلمان در انگلستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
 • اسلام و جنسیت در مالزی
 • اسلام و تغییر ماهیت اروپا
 • سازگاری اسلام و غرب: نظریه سیاسی اسلام، تاریخ اروپا، مفهوم غربی اسلام و کشورهای در حال پیشرفت عرب
 • سازگاری اروپاییان با جهانی سازی: نزاع شبکه های اسلام در جهت ادعای هویت و شهروندی

این دانشگاه برنامه جامعی براي برگزاري همایشها و سخنرانیهاي اسلامی دارد و متناوبا از استادان برجسته اسلام
شناسی سراسر جهان دعوت به عمل میآورد. شماري از این همایشها در موضوعات زیر برگزار شده است:

 • تمدن اسلامی؛
 • اجتهاد بانوان: مروري مجدّد به حقوق جنسی در اسلام؛
 • نگرشی به اسلام و دموکراسی؛
 • آداب و مناسک مذهبی و آراء سیاسی بین جوامع شیعی مسلمان در آسیاي جنوبی؛
 • اسلام بین اقتصاد، جهانی شدن و حواشی سیاسی، و پیامدها؛
 • اسلام و تغییر ماهیت در اروپا: فرهنگ، سیاست و شهروندان در عصر جهانی شدن؛
 • رویکرد ژاپنی­ها و غربی­ها به اسلام.

از اساتید ایرانی برکلی در حوزه مطالعات اسلامی باید به محمود منشی پوري، مینو معلم و داریوش زاهدي اشاره کرد:

1- پروفسور محمود منشی پوري، استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه برکلی کالیفرنیا از جمله اساتید ایرانی

این دانشگاه در حوزه مطالعاتی مرتبط با اسلام شناسی است.

2- دکتر مینو معلم، فوق دکتري جامعه شناسی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و استاد جنسیت و مطالعات زنان در

دانشگاه برکلی است. وي مقالات متعددي را در زمینه هاي مطالعات زنان، مطالعات فرا استعماري و فرا ملی، مطالعات قومی، جنسیتی و طبقاتی به زبان­هاي فرانسه، انگلیسی و فارسی در نشریات معتبر جهان به چاپ رسانده و در همایش هاي بین المللی در ژاپن، آفریقا، تونس، کنیا، سوئد، آلمان و کانادا شرکت داشته است.

3- داریوش زاهدي، کارشناس مسائل ایران و مدیر عملیات شوراي ایرانیان و آمریکاییان در غرب آمریکا،

مدیر همکاري و توسعه در خاورمیانه و استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا است.

(University of California, Berkeley)