دانشگاه جامعه ملی اسلامی از قدیمی ترین دانشگاه های هندوستان می باشد. این دانشگاه در سال 1920 در شهر علیگر تاسیس شده است و پس از پنج سال به دهلی، پایتخت هندوستان منتقل می شود. در زبان اردو جامیا ملیا اسلامیا به معنی ” دانشگاه ملی اسلامی” است. موسسان آن دکتر حکیم اجمال خان و محمد علی جاهور دو شخصیت معتبر می باشند ، در این دانشگاه اکثر رشته های تحصیلی از جمله مهندسی موجود می باشد. تمام رشته های  این دانشگاه از رتبه ممتاز و خوب برخوردارند این دانشگاه به لحاظ جهانی یکی از معتبرترین دانشگاهها محسوب می شود.

ورود به: جامعه ملیه اسلامیه

این دانشگاه متشکل از دانشکده های زبان و علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، آموزش، مهندسی و تکنولوژی، حقوق و معماری می باشد و بیش از 25 مرکز تحقیقاتی وابسته به ان در حال فعالیت هستند. این دانشگاه دارای 41 دپارتمان است که تقریباً پوشش دهنده تمامی رشته های دانشگاهی هستند.