این دانشگاه جهت‌گیری آموزشی خود را بر تربیت فارغ‌التحصیلان قوی و مسلط در بحث‌های الهیاتی، فلسفی و کلامی جهت داده تا این افراد بتوانند مشکلات و شبهات جدید جامعه را پاسخ دهند.

تربیت روحانیون و کشیش برای انجام اعمال و مناسک کلیسایی دیگر جهت‌گیری و هدف مهم دانشگاه لوگانو سوئیس است که پیرامون اهداف مهارتی در آن به دانشجویان تعالیم لازم آموزش داده می‌شود.

https://www.usi.ch/en/university/what-we-do/education

دانشگاه لوگانو دارای پنج دانشکده الهیات، اقتصاد، علوم کامپیوتر، ارتباطات و معماری می‌باشد.

از مجموع 8 میلیون جمعیت سویس اغلب مسیحیان کاتولیک هستند و بالغ‌بر 400 هزار مسلمان نیز در این کشور زندگی می‌کنند.

رئیس تمام دانشکده‌های الهیات سوئیس را واتیکان انتخاب می‌کند.

ایمیل: centroimamali@gmail.com

تلفن: 0041766933344