دانشگاه کاتولیک آمریکا«Islamic world studies institute of Catholic university of America»یکی از دانشگاه های غربی که در مطالعات جهان اسلام و تشیع فعال است، دانشگاه کاتولیک آمریکا است.

مطالعات اسلام شناسی و شیعه شناسی  در مؤسسه مطالعات جهان اسلام(IWS) این دانشگاه دنبال می شود. در پایگاه اینترنتی این دانشگاه در خصوص این برنامه اینچنین آمده است که: IWS یک برنامه میان رشته ای برای دانشگاه کاتولیک آمریکا است که بر جوامع، فرهنگ­ها، سنت­های مذهبی و سیاست­های جهان اسلام اعم از شیعه و سنی متمرکز شده است. این برنامه برای همه دانش آموختگان دانشگاه کاتولیک آمریکا است و گواهی پایان دوره به زبان عربی با امضای مرکز مطالعات جهان اسلام و دانشکده هنر و علوم دانشگاه کاتولیک آمریکا به شرکت کنندگان ارائه میشود. این برنامه تا مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود و رشته­های کارشناسی ارشد مرتبط با این برنامه با جمع آوری پیشنهادهای دانشگاهی از جهان اسلام، از جمله خاور میانه و آفریقا تا جنوب و آسیای جنوب شرقی تا اروپا و قاره آمریکا، در موضوعات مختلف (از ظهور اسلام تا امروز) تکمیل می­شوند. بخش مطالعات جهان اسلام دانشگاه کاتولیک آمریکا از تخصص دانشمندان در زمینه زبان­های مدرن، تاریخ، مطالعات رسانه، معناشناسی، مردم شناسی، فلسفه و مطالعات دینی و همچنین منابع دیگر کتابخانه­ها از جمله کتابخانه جی کی مولن و کنسرسیوم دانشگاه­های منطقه واشنگتن استفاده می ­کند.

ورود به دانشگاه کاتولیک آمریکا