دانشگاه کوفه در سال 1987 در پاسخ به نیازهای جامعه عراق تاسیس شده است.

دستیابی به یکی از دانشگاه های مهم جهان در زمینه اصالت، اکتشاف و تحقیقات علمی از چشم اندازهای مهم این دانشگاه تعریف شده است. دانشگاه کوفه از ظرفیت های لازم را برای برقراری ارتباط با استانداردهای بین المللی از نظر آموزش، استفاده از دانش و تحقیقات علمی را را برای رسیدن به توسعه پایدار دنبال می کند.

دانشگاه کوفه در تلاش است تا از طریق استفاده بهینه از پتانسیل ها و توانایی های انسانی و مادی و فراهم آوردن فضای مناسب دانشگاه به منظور دستیابی به یک مزیت رقابتی که همیشه خلاقانه و با کیفیت بالا باشد حرکت کند.

برخی از دانشکده های مهم این دانشگاه در حوزه علوم انسانی عبارتند از:

  1. دانشکده مدیریت و اقتصاد
  2. دانشکده فقه
  3. دانشکده هنر
  4.  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  5. تاریخ
  6. مطالعات مذهبی

 

 

 

 

 

 

اهداف دانشگاه

1. آماده سازی کادرهای متخصص با توانایی خدمت به جامعه و آماده سازی برای آماده سازی تخصص های آینده.

2. ایجاد و سرمایه گذاری در روابط همکاری مشترک بین دانشگاه و سایر دانشگاه ها در سطح منطقه ای و جهانی.

3. ارائه مشاوره برای حل مشکلات فنی و علمی مورد نیاز جامعه و ادارات دولتی.

4. توسعه و توسعه مهارت ها و توانایی های اداری در دانشگاه از طریق تهیه برنامه ها و مشارکت کارمندان در آنها.

5. پایداری روند توسعه توانایی های علمی و پژوهشی دانشگاه.

6. القای ارزشها و فضایل اجتماعی برای جلوگیری از رفتارهای غلط در همه زمینه های علمی و دانش.

7. رهبری موثر و سازمان یافته در رشد شناختی جامعه و استفاده از تحقیقات علمی در حل مشکلات آن.

8- توجه به ساخت و سازهای فکری و فرهنگی با برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات سایر کشورها در زمینه های مختلف.