دانشکده علوم اسلامی امام الکاظم (سلام الله علیه) در بغداد و میسان بر اساس کتاب دفتر اوقاف شیعه به شماره 783 مورخ 23/11/2004 تأسیس شد تا یک بنای علمی و مذهبی و نقطه آغاز تفکر اسلامی اصلی است  که توسط دکترین  مکتب اهل بیت(سلام الله علیها) نمایندگی می شود و می تواند در سایر استانها نیز شبعه های جدیدی تاسیس کند.

شورای نمایندگان و شورای ریاست جمهوری جمهوری عراق قانون شماره (16) را در سال 2009 که توسط شورای ریاست جمهوری در تاریخ 8/11/2009 صادر شده و در مجله الوقیع عراق در شماره 4133 در تاریخ 17/8/2009 منتشر شده است، تصویب کردند. و طبق آن دانشکده به شخصیتی اخلاقی، استقلال مالی و اداری برای دستیابی به اهدافی تعیین شده تاسیس شده است.

دانشکده امام الکاظم (ع) یک موسسه وابسته به اداره اوقاف شیعه است که دفتر مرکزی آن در بغداد قرار دارد و در نظر دارد دانشکده های دیگری نیز در استان های دیگر دایر کند و این مرکز علمی آموزش هایی در تعدادی از تخصص های اسلامی و بشردوستانه اعطا می کند و در حال تبدیل آن به دانشگاهی است که بیشترین تخصص های دانشگاهی را در بر می گیرد.

این دانشکده دارای شخصیت اخلاقی، استقلال مالی و اداری است و از ظرفیت قانونی کامل برای دستیابی به اهداف خود برخوردار است و یکی از نهادهای منافع عمومی محسوب می شود.

 

كلية الامام الكاظم للعلوم الاسلامية الجامعة

چشم انداز:

به عنوان یک مرکز برتری و رهبری در زمینه آموزش دانشگاهی در سطح دانشگاه های عراق و عرب برای تهیه صلاحیت های با کیفیت بالا از نظر حرفه ای و عملی برای کمک به توسعه جامع جامعه.

دانشکده امام الکاظم (علیه السلام) به دنبال تأمین نیازهای جامعه محلی در عراق به ویژه و منطقه به طور کلی برای افراد واجد شرایط علمی و حرفه ای دارای مهارت و رفتارهای حرفه ای است که مطابق با نیازهای جدید بازار کار است تا نیازهای برنامه های توسعه را تأمین کند و از میراث و هویت جامعه اطمینان حاصل کند.

اهداف دانشکده:

1- آماده سازی افراد واجد شرایط برای انجام تحقیق علمی و آموزش آماده سازی علمی منطبق بر آموزه های دین واقعی اسلامی

2- آموزش علوم اسلامی ، علوم انسانی و معاصر ، مبتنی بر میراث اهل بیت (علیهم السلام) و اصحاب امامان و بزرگان  فقه و اجتهاد

3- کمک به گسترش بخش علوم انسانی و شناختی ، توسعه تحقیقات علمی و توسعه آن برای ایجاد تحولات کمی و کیفی در حرکت علمی ، فرهنگی و آموزشی ، تأیید آگاهی فرهنگی و روش علمی و چشم انداز افق های آینده.

4- مهار فن آوری های مدرن برای خدمت به آموزش و یادگیری

5- جذب و حفظ صلاحیت های علمی درون دانشگاه

http://www.alkadhum-col.edu.iq/