مرکز مطالعات فلسفی و علوم انسانی متشکل از گروهی از دانشگاهیان ، اساتید مرد و زن دانشگاه ، دانشجویان و محققان می باشد

این مرکز در سال 2011 تأسیس شده و شامل واحدهای تحقیقاتی است که مهمترین آنها عبارتند از: “واحد مطالعات مذهبی”، “واحد مطالعات تربیتی و جوانان”، “واحد مطالعات سیاست و اخلاق، “واحد مطالعات قرآنی” و “واحد مطالعات آفریقا” است.

centremasarat1@gmail.com

مركز مسارات للدراسات الفلسفية والإنسانيات بیش از 200 فعالیت فکری بین سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی، روزهای مطالعه، میزگردها و دوره های آموزشی رو تاکنون با موفقیت به انجام رسانده است.

– این مرکز دارای دومجله  علمی و پژوهشی است، 1-مجله” مسارات “که به مباحث پیرامون مطالعات فلسفی و علوم انسانی  اختصاص دارد ، و -مجله ” مداد” که به مباحث و مطالعات قرآنی اختصاص دارد.