موردی یافت نشد.

مسجد الفاروق در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد و توسعه آن پس از حملات ۱۱ سپتامبر آمریکا و بی‌احترامی برخی به این مسجد، با حمایت دولت به انجام رسید.
این مرکز که در همسایگی کانون السراج شیعیان واقع شده است، مراسم عبادی روزانه و برنامه‌های ویژه به مناسبت‌های مذهبی را برگزار می‌کند و دارای خدمات غسل تنها برای اهل سنت است.
علی‌رغم اینکه مسجد الفاروق به شیعیان خدمات ارائه نمی‌دهد، روابط محترمانه‌ای با کانون السراج دارد.