دانشگاه نجف در سال ۲۰۰۳ با رشته های حقوق،علوم اسلامی و علوم سیاسی آغاز به کار نمود. در حال حاضر ۸ دانشکده ي علوم انساني، علوم تربيتي، حقوق، علوم سياسي، تجهيزات پزشکي،دندان پزشکي،داروسازي، مهندسي فناوري و رسانه در اين دانشگاه فعال است.

 

دانشگاه نجف در حال حاضر 8000 دانشجو دارد و تا کنون ۱۲5۰ فارغ التحصیل داشته است. از جنوب بغداد تا بصره ، اين دانشگاه بزرگ ترين مرکز علمي کشور عراق است.

دانشگاه نجف با دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه الزهرا و امير کبير تفاهم نامه همکاري هاي علمي دارد . در حال حاضر تعداد قابل ملاحظه اي از دانشجويان دانشگاه نجف در دانشگاه اميرکبير و فردوسي مشهد مشغول به گذراندن دوره هاي تحصيلات تکميلي هستند.