بنیاد ملاصدرا در سال 1384 به‌صورت رسمی فعالیت خود را در بوسنی ‌وهرزگوین آغاز کرد. این بنیاد در چند سال گذشته توفیق یافت تا شماری از آثار ارزشمند متفکران بزرگ اسلامی در زمینه‌های فلسفه، عرفان، اخلاق، خانواده، تربیت و مانند آن را ترجمه و منتشر کند و در اختیار علاقه‌مندان به این کتاب‌ها قرار دهد. آثار منتشرشده از سوی این بنیاد به دلیل شهرت جهانی نویسندگان و اهمیت موضوع‌های آنها موردتوجه بسیاری قرارگرفته و جای خود را به‌خوبی در میان علاقه‌مندان بازکرده است.

انتشار مجموعه‌ای از آثار مهم اندیشمندان بزرگ اسلامی از اقدامات بنیاد ملاصدرا است و مجموعه‌ای از آثار مهم اندیشمندان بزرگ اسلامی در موضوع‌های مختلف فکری را ترجمه و نشر داده است.

https://www.mullasadra.ba/

بنیاد ملاصدرا مؤسسه‌ای علمی و فرهنگی است که با درک اهمیت کشور بوسنی‌ و هرزگوین در تلاقی فرهنگ‌ها، اندیشه‌ها و گفت‌و‌گوی سازنده و مفید از یک‌سو و به‌عنوان تریبونی آزاد برای ارائه دستاوردهای معنوی تمدن‌ها و مکتب‌های زنده فکری از سوی دیگر، درصدد مشارکت سازنده در این مسیر است.

گردهمایی و تبادل افکار اندیشمندان اسلامی و اصحاب فکر همیشه دارای آثار مهم فکری و عملی بوده و علاوه بر تقویت همبستگی در میان جامعه، جهش و غنای فکری را به همراه دارد. بنیاد ملاصدرا تاکنون گردهمایی‌ها، میزگردها و نشست‌های علمی متعددی را ساماندهی کرده است.

بسیاری از موضوع‌های فکری به دلیل گستردگی و عمقش آنها ایجاب می‌کنند که به‌صورت تفصیلی موردبررسی و پردازش فکری قرار گیرند. به همین دلیل بنیاد ملاصدرا دوره‌هایی را با موضوع‌های فکری و معنوی موردنیاز و تقاضای علاقه‌مندان برگزار می‌کند.

بنیاد ملاصدرا تاکنون سفرهای متعددی را برای استادان، علما و دانشجویان بوسنی‌ و هرزگوین به کشور جمهوری اسلامی ایران سازمان‌دهی و برگزار کرده است.

ورود به بنیاد علمی ملاصدار بوسنی